Social :ใช้ได้จริง 5 คาถา แก้เงินขาดมือ !!!

24 ต.ค. 66 21:10
ใช้ได้จริง 5 คาถา แก้เงินขาดมือ !!!

ใช้ได้จริง 5 คาถา แก้เงินขาดมือ !!!

5 คาถาแก้เงินขาดมือ เป็นคาถาที่ใช้ได้จริง
การสวดมนต์ก่อให้เกิดสมาธิ
สมาธิก่อให้เกิดสติ
สติก่อให้เกิดปัญญา
เมื่อมีปัญญา...ท่านก็จะรู้วิธีเรียกเงินให้มันมาเอง
ตั้งนะโม3จบ
" อิติปิโส วิเสเสอิ อิเสเสพุทธนาเมอิ อิเมนา พุทธตังโสอิ อิโสตังพุทธปิติอิ "
สวดแล้ว เดินทางปลอดภัย ค้าขายคล่อง

ตั้งนะโม 3 จบ และกล่าว "โอม มหาลาโภ โชคะวันตัง เอหิ จงมา ธะนะปาตัง มากะมายังอักขะโต ปาระติโย วันทิตตะวา นะมามิหัง" แนะนำให้สวดภาวนาทุกวัน แล้วจะร่ำรวยโอมปะระเมสะนะมัสการัม องการะนิสสะวะ รัง พรหมเรสสะยัม
ภูปัสสะวะวิษณุ ไวยะทานะโมโทติลูกปัมทะระมา ยิกยานัง
ยะไวยะลา คะมุลัม สะทา นันตะระ วิมุสะตินัน นะมัตเต
นะมัตเตร จะ อะการัง ตโถวาจะ เอตามาตาระยัต ตะมัน ตะรามา
กัตถะนารัมลา จะสะระวะ ปะติตัม สัมโภพะกลโล ทิวะทิยัม มะตัมยะ

แบบย่อ
โอม อหัม ปรัหมา อัสมิ

ผู้ใดสักการะและบูชาพระพรหม จะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน เป็นที่รักใคร่ของคนทั้งหลาย การบูชาพระพรหม นั้นจะให้ผลคือ เป็นที่เมตตา เป็นที่รักใคร่ นิยมชมชอบของคนทั่วไป ใครเห็นใครรักไม่รู้เลือนหาย ไปแห่งหนใดมีแต่มิตร
Lif
ไม่มีศัตรู


ตั้งนะโม 3 จบ

โอมอิติพุททัตสะ สุวันนัง วารัชชะคัง วามะนีวาวัตตัง วาพัพพะยัน ละเอหิ คาคัชวันติฯ

ให้เอาใบไม้แช่น้ำใส่ขันเอาไว้ แล้วสวดภาวนา เสร็จแล้วนำน้ำไปประพรมให้ทั่วร้านจะทำให้ค้าขายคล่อง

หรืออีกคาถาหนึ่ง ก็ว่ากันว่า ทำให้ทำมาค้าขึ้นเหมือนกัน คือ

อิติปิโสภะคะวา สัมมาสัมพุทโธ อิติปิโสภะคะวา พุทโธภะคะวา อิติปิโสภะคะวา พุทโธภะคะวาฯ


5 คาถา แก้เงินขาดมือ !!!

นะ กาโร กุกกุสันโธ สิโรมัชเฌ

โม กาโร โกมะนาคะมะโน นลาถิเต

พุท กาโร กัสะโปพุทโธ จะเทวเนตรเต

ธา กาโร ศากยะมุนีโคตโม จะเทวกัณเณ

ยะ กาโร ศรีอริยเมตตรัยโย ชีวหาถิเต

ปัญจะพุทธานะมามิหัง ฯ

ไปที่ไหนๆก็จะมีคนเมตตา ปลอดภัย มีเงินมีทองขอบขอบคุณข้อมูลจาก:horo.teenee.com

โพสต์โดย : monnyboy