Social :ประกาศจาก.. กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ เจ้าพนักงานธุรการ ( ปิดรับสมัคร 13 พฤศจิกายน 2566 )

25 ต.ค. 66 18:10
ประกาศจาก.. กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ เจ้าพนักงานธุรการ ( ปิดรับสมัคร 13 พฤศจิกายน 2566 )

ประกาศจาก.. กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ เจ้าพนักงานธุรการ ( ปิดรับสมัคร 13 พฤศจิกายน 2566 )

หน่วยงาน / องค์กร


กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

รายละเอียด

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
อาคารกระทรวงยุติธรรม กองบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 7 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
รับสมัคร : ลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ
เงินเดือน : 11500 บาท
ประเภท :
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
MulticollaC
ระดับการศึกษา : ปวส.
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปีในทุกสาขาวิชา

เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ถึง วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566


รายละเอียด(เพิ่มเติม) / เอกสาร https://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=38457ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:jobthaiweb.com

โพสต์โดย : monnyboy