Social :3 คาถาเสริมเสน่ห์เมตตา ทำอะไรก็สำเร็จ ราบรื่น โดย อ.โนรี

25 ต.ค. 66 22:10
3 คาถาเสริมเสน่ห์เมตตา ทำอะไรก็สำเร็จ ราบรื่น โดย อ.โนรี

3 คาถาเสริมเสน่ห์เมตตา ทำอะไรก็สำเร็จ ราบรื่น โดย อ.โนรี

ถ้ามีคนรักคนเมตตาคนช่วยเหลืออุปถัมภ์แล้ว ไม่ว่าเราจะทำสิ่งใดก็จะสำเร็จราบรื่นขึ้น วันนี้เลยมี 3 คาถาเสริมเสน่ห์เมตตามาฝากค่ะ หมั่นสวดบ่อย ๆ นะคะ

คาถาเมตตามหานิยม

ตั้งนะโม 3 จบ

"นะ เมตตา โม กรุณา พุทธ ปราณี

ธา ยินดี ยะ เอ็นดู สารพัดศัตรู

วินาสสันตุ อิติปิโส ภะคะวา เห็นหน้า

วาจา เอ็นดูด้วย นะโม พุทธายะ"

คาถาอุปถัมภ์

"อิติปาระมิตาติงสา

อิติสัพพัญมาคะตา อิติโพธิ
MulticollaC

มนุปปัตโต อิติปีโส จะตมะโน นะเมตตา

โมกรุณา พุทปรานี ธายินดี ยะเอ็นดู

ยะหันตวา ธามัวเมา พุทพาเอา

นะโมพุทธายะ"


คาถานะเมตตา

"ปีโยเทวมนุสสานัง ปีโยพรมหา

นะมุตตะโม ปีโยนาคะ ปุปันนานัง

ปีนินทรียัง นะมามิหัง

โสคาวิระตะจิตโตโย

โสกะมาโน สะเทวะเก โสกัปเปเต

นะโม เทนโต โสภะวันนัง นะมามิหัง"
ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:sanook.com

โพสต์โดย : monnyboy