Social :ประกาศจาก.. กรมวิชาการเกษตร เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ช่างไฟฟ้า (สวส.) ( ปิดรับสมัคร 10 พฤศจิกายน 2566 )

27 ต.ค. 66 18:10
ประกาศจาก.. กรมวิชาการเกษตร เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ช่างไฟฟ้า (สวส.) ( ปิดรับสมัคร 10 พฤศจิกายน 2566 )

ประกาศจาก.. กรมวิชาการเกษตร เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ช่างไฟฟ้า (สวส.) ( ปิดรับสมัคร 10 พฤศจิกายน 2566 )

หน่วยงาน / องค์กร

กรมวิชาการเกษตร

รายละเอียด

กรมวิชาการเกษตร
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
รับสมัคร : พนักงานราชการ
ตำแหน่ง : ช่างไฟฟ้า (สวส.)
เงินเดือน : 11280 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวน : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
MulticollaC
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ช่วยปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานช่างชั้นต้นในการติดตั้ง ประกอบ ติดตั้ง ปรับ บำรุงรักษา ซ่อมเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช้ที่เกี่ยวกับไฟฟ้า จัดเก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ถึง วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566


รายละเอียด(เพิ่มเติม) / เอกสาร https://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=38485ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:jobthaiweb.com

โพสต์โดย : monnyboy