Social :ประกาศจาก.. กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ (กลุ่มฟิสิกส์) ( ปิดรับสมัคร 30 พฤศจิกายน 2566 )

28 ต.ค. 66 11:10
ประกาศจาก.. กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ (กลุ่มฟิสิกส์) ( ปิดรับสมัคร 30 พฤศจิกายน 2566 )

ประกาศจาก.. กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ (กลุ่มฟิสิกส์) ( ปิดรับสมัคร 30 พฤศจิกายน 2566 )

หน่วยงาน / องค์กร

กรมทรัพย์สินทางปัญญา

รายละเอียด


กรมทรัพย์สินทางปัญญา
เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
รับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
ตำแหน่ง : นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ (กลุ่มฟิสิกส์)
เงินเดือน : 15,000 - 16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ตามเอกสารแนบ
MulticollaC
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ตามเอกสารแนบ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ตามเอกสารแนบ
ทักษะ/สมรรถนะ : ตามเอกสารแนบ
เงื่อนไข : ไม่รับโอน

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566


รายละเอียด(เพิ่มเติม) / เอกสาร https://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=38480ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:jobthaiweb.comโพสต์โดย : monnyboy