Social :ประกาศจาก.. กรมการขนส่งทางบก เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ เจ้าพนักงานขนส่ง ( ปิดรับสมัคร 22 พฤศจิกายน 2566 )

28 ต.ค. 66 11:10
ประกาศจาก.. กรมการขนส่งทางบก เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ เจ้าพนักงานขนส่ง ( ปิดรับสมัคร 22 พฤศจิกายน 2566 )

ประกาศจาก.. กรมการขนส่งทางบก เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ เจ้าพนักงานขนส่ง ( ปิดรับสมัคร 22 พฤศจิกายน 2566 )

หน่วยงาน / องค์กร

กรมการขนส่งทางบก

รายละเอียด

กรมการขนส่งทางบก
1032 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
รับสมัคร : พนักงานราชการ
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานขนส่ง
เงินเดือน : 13,800 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวน : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ
วิธีการประเมิน : รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

Lif
- ทักษะ
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ
วิธีการประเมิน : รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

- สมรรถนะ
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ
วิธีการประเมิน : รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ
เกณฑ์การประเมิน : รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

เปิดรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ถึง วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566


รายละเอียด(เพิ่มเติม) / เอกสาร https://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=38476ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:jobthaiweb.com
โพสต์โดย : monnyboy