Social :เร่งประสานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รบ.มั่นใจแก้ทุกปัญหาให้เกษตรกร-ชาวประมงได้

29 ต.ค. 66 10:10
เร่งประสานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รบ.มั่นใจแก้ทุกปัญหาให้เกษตรกร-ชาวประมงได้

เร่งประสานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รบ.มั่นใจแก้ทุกปัญหาให้เกษตรกร-ชาวประมงได้

รัฐบาล มั่นใจ เดินหน้าแก้ทุกปัญหาให้เกษตรกรชาวประมงได้ หลัง “ธรรมนัส” ลงพื้นที่ จ.สมุทรสาคร เร่งประสานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 

  

 

น.ส.เกณิกา อุ่นจิตร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึง อุตสาหกรรมประมงในจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งถือว่าเป็นศูนย์กลางขนาดใหญ่ที่ส่งออกสินค้าสัตว์น้ำรวมถึงยังเป็นหนึ่งในจังหวัดที่สำคัญในการเพาะปลูกกล้วยไม้ส่งออกต่างประเทศอีกด้วย รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับกลุ่มดังกล่าวมาโดยตลอด โดย ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อรับฟังสถานการณ์ด้านประมงและหารือแนวทางแก้ไขปัญหา

 


 

 

MulticollaC
น.ส.เกณิกา ระบุว่า ร.อ.ธรรมนัส ได้หารือกับตัวแทนหลายภาคส่วน และพบปัญหาในส่วนของเรือประมงในน่านน้ำไทยที่ได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมาย เรือประมงนอกน่านน้ำไทยที่ประสบปัญหาขาดแหล่งทำการประมงในน่านน้ำของรัฐชายฝั่งอื่นที่มีอยู่จำกัด และเรือประมงพื้นบ้านจับสัตว์น้ำได้น้อยลง เนื่องจากเรือมีขนาดเล็กไม่สามารถออกทำการประมงได้ไกล รวมไปถึงปัญหาน้ำเสียจากภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม ครัวเรือน ปัญหาน้ำทะเลเน่าเสียจากปรากฎการณ์แพลงก์ตอนบลูม (Plankton Bloom)และปัญหาราคาสัตว์น้ำที่ได้จากการทำการประมงตกต่ำ

 

  

 

ทั้งนี้ภายหลังจากที่ ร.อ.ธรรมนัส ได้รับรู้ปัญหาก็ได้ สั่งการด่วนหน่วยงานในสังกัดเร่งแก้ปัญหากลุ่มเกษตรกรและชาวประมงในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร โดยได้เน้นการแก้ปัญหาเกี่ยวกับแรงงาน ซึ่งให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One stop service) การแก้ไขกฎหมายลำดับรอง และการควบรวมกฎหมายฉบับต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกและลดอุปสรรคในการทำประมง ตนจึงมั่นใจว่าภายใต้การทำงานของรัฐบาลนายกเศรษฐา ทวีสิน และขับเคลื่อนโดย ร.อ.ธรรมนัส จะทำให้ทุกปัญหาของเกษตรกรไทยจะถูกแก้ไขโดยเร่งด่วน โดยคำนึงถึงประโยชน์ของเกษตรกรมาเป็นอันดับแรกขอบขอบคุณข้อมูลจาก:innnews

โพสต์โดย : monnyboy