Social :อีกไม่นาน! นายกฯ ขอทุกคนอดใจรอ ดิจิทัลวอลเลต

31 ต.ค. 66 13:10
อีกไม่นาน! นายกฯ ขอทุกคนอดใจรอ ดิจิทัลวอลเลต

อีกไม่นาน! นายกฯ ขอทุกคนอดใจรอ ดิจิทัลวอลเลต

นายกฯ ขอทุกคนอดใจรอ ดิจิทัลวอลเลต ขอให้คนไทยในอิสราเอลกลับประเทศ ยืนยันได้เงินชดเชย 5 หมื่นบาท เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ
 

 


 

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี ว่า วันนี้ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีการพิจารณาหลายเรื่อง โดยเรื่องแรกกรณีที่นายพิชัย ชุณหวชิร ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ออกมาระบุว่า การจ่ายเงินดิจิทัล 10,000 บาท ผ่านดิจิทัลวอลเล็ตอาจต้องเลื่อนไปเริ่มดำเนินการในเดือนก.ย.67 เนื่องจากติดขัดปัญหางบประมาณ ว่า มีการให้ข้อมูลแบบกระจัดกระจาย ขอให้อดใจรออีกนิดหลายคน ข้อมูลทั้งหมดจะออกมาในเร็วๆนี้ ทั้งจำนวนเงินและการคัดกรองคนที่จะได้รับ ระยะเวลา งบประมาณที่จะนำมาใช้จะมีการชี้แจงรอบเดียว จะได้ไม่มีข้อสงสัย

 

 

 

 
MulticollaC

ส่วนเรื่องที่สองที่เป็นเรื่องที่สำคัญในวันนี้ คือการช่วยเหลือแรงงานไทยในอิสราเอล โดยมีรายงานจากฝ่ายความมั่นคงจากสถานทูตไทยในอิสราเอล ว่าการต่อสู้ไม่ได้เบาบางลงไป แต่ทวีความเข้มข้นขึ้น และยังมีปฏิบัติการภาคพื้นดินอย่างต่อเนื่อง ความอันตรายยังมีอยู่มาก ยืนยันว่าต้องการให้คนไทยเดินทางกลับประเทศ โดยต้องมีการปฎิบัติการเชิงรุก การที่คนไทยไม่กลับมาเพราะอะไร

 

 


 

 

เนื่องจากเรื่องการเงิน หลักๆมีอยู่ 2 เรื่องคือ แรงงานที่กลับมาแล้ว และกำลังจะกลับมาหรือที่กำลังจะกลับมาในอนาคต จะได้เงินชดเชยคนละ 50,000 บาทอย่างแน่นอน และจะได้เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำระยะยาวไม่เกิน 150,000 บาท เผื่อใครที่จะกู้มา และนำไปผ่อนใช้คืน และนายปานปรีย์ พหิธานุกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เดินทางไปกาตาร์และอียิปต์ในวันนี้ โดยรับทราบข้อมูลของทุกฝ่าย ที่มีการอนุเคราะห์ในการให้ความช่วยเหลือในการเจรจากับกลุ่มชนที่จับกุมคนไทยเป็นตัวประกัน เพื่อลดความสับสน ก็จะช่วยเหลือได้มาก

 

 ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:innnews

โพสต์โดย : monnyboy