Social :ประกาศจาก.. กรมอนามัย เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ นักวิชาการเงินและบัญชี ( ปิดรับสมัคร 19 พฤศจิกายน 2566 )

31 ต.ค. 66 19:10
ประกาศจาก.. กรมอนามัย เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ นักวิชาการเงินและบัญชี ( ปิดรับสมัคร 19 พฤศจิกายน 2566 )

ประกาศจาก.. กรมอนามัย เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ นักวิชาการเงินและบัญชี ( ปิดรับสมัคร 19 พฤศจิกายน 2566 )

หน่วยงาน / องค์กร

กรมอนามัย

รายละเอียด

กรมอนามัย
ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
รับสมัคร : พนักงานราชการ
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
เงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
Lif
: ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ถึง วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566


รายละเอียด(เพิ่มเติม) / เอกสาร https://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=38529ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:jobthaiweb.com

โพสต์โดย : monnyboy