Social :ปฏิทินวันพระเดือนพฤศจิกายน 2566 มีวันไหนบ้าง

31 ต.ค. 66 21:10
ปฏิทินวันพระเดือนพฤศจิกายน 2566 มีวันไหนบ้าง

ปฏิทินวันพระเดือนพฤศจิกายน 2566 มีวันไหนบ้าง

วันพระ หรือ วันธรรมสวนะ หรือ วันอุโบสถ หมายถึง วันประชุมของพุทธศาสนิกชนเพื่อปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาในพระพุทธศาสนาประจำสัปดาห์ หรือที่เรียกกันทั่วไปอีกคำหนึ่งว่า "วันธรรมสวนะ" อันได้แก่วันถือศีลฟังธรรม (ธรรมสวนะ หมายถึง การฟังธรรม) โดยวันพระเป็นวันที่มีกำหนดตามปฏิทินจันทรคติ โดยมีเดือนละ 4 วัน ได้แก่ วันขึ้น 8 ค่ำ, วันขึ้น 15 ค่ำ (วันเพ็ญ), วันแรม 8 ค่ำ และวันแรม 15 ค่ำ (หากเดือนใดเป็นเดือนขาล ถือเอาวันแรม 14 ค่ำ)นอกจากนี้ ในประเทศไทยยังมีคำเรียกวันก่อนวันพระหนึ่งวันว่า วันโกน เพราะปกติในวันขึ้น 14 ค่ำ ก่อนวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เป็นธรรมเนียมของพระสงฆ์ในประเทศไทยที่จะโกนผมในวันนี้

Lif


วันพระเดือนพฤศจิกายน 2566
  • วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2566 แรม ๘ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ปีเถาะ
  • วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2566 แรม ๑๔ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ปีเถาะ
  • วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2566 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒) ปีเถาะ
  • วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒) ปีเถาะ (วันลอยกระทง) 

โพสต์โดย : monnyboy