Social :ไม่อยู่แล้ว “ศิธา” ยื่นลาออกสมาชิกไทยสร้างไทย

01 พ.ย. 66 16:11
ไม่อยู่แล้ว “ศิธา” ยื่นลาออกสมาชิกไทยสร้างไทย

ไม่อยู่แล้ว “ศิธา” ยื่นลาออกสมาชิกไทยสร้างไทย

“ศิธา” ยื่นไขก๊อกสมาชิกไทยสร้างไทย ตามขั้นตอนของกฎหมาย ตั้งแต่ 27 ต.ค.แล้ว
 

 

 

รายงานจากสำนักงาน คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. แจ้งว่า น.ต.ศิธา ทิวารี แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคไทยสร้างไทย (ทสท.) ได้แจ้งยื่นลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคไทยสร้างไทยเป็นที่เรียบร้อยกับทางพรรค ทสท. เมื่อวันที่ 27 ตุลาคมที่ผ่านมา ซึ่งตามขั้นตอนของกฎหมาย หรือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 มาตรา 27 วรรคสอง

  

Lif
 

กำหนดให้การลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองมีผลสมบูรณ์เมื่อได้ยื่นใบลาออกต่อนายทะเบียนสมาชิกพรรคการเมือง หรือนายทะเบียนพรรคการเมือง ประกอบกับ กกต.ได้มีระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2565 กำหนดให้การนำเข้าข้อมูลเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลพรรคการเมืองโดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

  

 

ให้สำนักงานเป็นผู้นำเข้าข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับพรรคการเมือง ข้อมูลกรรมการบริหารพรรคการเมือง กรรมการสาขาพรรคการเมือง และตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด และข้อมูลสมาชิกเฉพาะการบันทึกวันที่สิ้นสุดสมาชิกภาพกรณีที่สมาชิกยื่นใบลาออกต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง และให้พรรคการเมืองนำเข้าข้อมูลการดำเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองในแต่ละปี ข้อมูลงบการเงินของพรรคการเมือง ข้อมูลการรับบริจาคของพรรคการเมืองในแต่ละปี และข้อมูลสมาชิก ยกเว้นการบันทึกวันที่สิ้นสุดสมาชิกภาพกรณีที่มีสมาชิกยื่นใบลาออกต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง

 

 ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:innnews

โพสต์โดย : monnyboy