Social :ประกาศจาก.. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 28 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 8 - 28 พฤศจิกายน 2566

01 พ.ย. 66 17:11
ประกาศจาก.. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 28 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 8 - 28 พฤศจิกายน 2566

ประกาศจาก.. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 28 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 8 - 28 พฤศจิกายน 2566

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 28 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 8 - 28 พฤศจิกายน 2566ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ
จำนวน 28 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ผู้สมัครสอบต้องได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมอาหาร หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
MulticollaC
- ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าการรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 8 - 28 พฤศจิกายน 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์  https://fda.thaijobjob.com/


รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัคร


ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:ประกาศผลสอบ.com

โพสต์โดย : monnyboy