Social :อดีตผู้บริหาร ศธ. แห่สมัคร ‘ผอ.สกสค.จังหวัด’ สุรินทร์สมัครเยอะสุด

09 พ.ย. 59 16:17
อดีตผู้บริหาร ศธ. แห่สมัคร ‘ผอ.สกสค.จังหวัด’ สุรินทร์สมัครเยอะสุด

อดีตผู้บริหาร ศธ. แห่สมัคร ‘ผอ.สกสค.จังหวัด’ สุรินทร์สมัครเยอะสุด

อดีตผู้บริหาร ศธ. แห่สมัคร ผอ.สกสค.จังหวัด สุรินทร์สมัครเยอะสุด

 

นายพิษณุ ตุลสุข รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) กล่าวว่า ตามที่สำนักงาน สกสค.ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร แทนผู้ดำรงตำแหน่งที่จะครบวาระในวันที่ 2 ธ.ค. 2559 จำนวน 71 จังหวัด ซึ่งเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 25-29 ต.ค.ที่ผ่านมา มีผู้สมัครทั้งสิ้น 457 คน แบ่งเป็น ชาย 429 คน และหญิง 28 คน

 

ทั้งนี้ จากการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น พบว่าผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 406 คน ขาดคุณสมบัติ 21 คน และขอเอกสารเพิ่มเติม 30 คน ซึ่ง สกสค.เปิดโอกาสให้ทั้ง 2 กรณีสามารถยื่นคัดค้านและส่งเอกสารเพิ่มเติมมายัง สกสค.ภายในวันที่ 10 พ.ย.นี้

 

MulticollaC
อย่างไรก็ตาม ข้อมูลของผู้สมัครครั้งนี้พบว่า ผู้สมัครที่อายุมากที่สุด คือ 69 ปี อายุน้อยที่สุด 40 ปี อายุเกิน 65 ปี มีจำนวน 41 คน อายุน้อยกว่า 60 ปี มี 107 คน ส่วนช่วงอายุที่มีผู้สมัครมากที่สุดอยู่ระหว่าง 60-65 ปี จำนวน 309 คน นอกจากนี้ ผู้สมัครส่วนใหญ่เป็นระดับผู้บริหารสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาที่ยังรับราชการอยู่ และเกษียณอายุราชการไปแล้ว รวมถึง ผอ.สกสค.จังหวัดอดีตและปัจจุบัน ที่น่าสนใจคือ มีอดีตผู้บริหารระดับสูง รองเลขาธิการองค์กรหลัก และอดีตผู้ตรวจราชการ ศธ. จำนวน 2 ราย มาสมัครด้วย สำหรับจังหวัดที่มีผู้สมัครที่สุด ได้แก่ จ.สุรินทร์ สมัคร 18 คน

 

ขณะนี้ สกสค.กำลังเร่งตรวจสอบประวัติและผลงาน รวมถึงจริยธรรมและความประพฤติต่างๆ เสนอให้คณะกรรมการสรรหาระดับจังหวัดพิจารณาและคัดเลือกให้เหลือจังหวัดละ 2 คน จากนั้นจะเสนอให้คณะกรรมการสรรหาของ สกสค.ในส่วนกลางพิจารณาคัดเลือกให้เหลือเพียง 1 คน และเสนอให้ที่ประชุม สกสค.ที่มี พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศธ. เป็นประธานพิจารณาแต่งตั้งต่อไป เพื่อปฏิบัติหน้าที่แทน ผอ.สกสค.จังหวัดที่จะครบวาระวันที่ 2 ธ.ค.นี้


topicza.com

โพสต์โดย : ครองแครง