Social :กระทรวงพลังงาน เปิดรับสมัครงาน 10 อัตรา “ตำแหน่ง ป.ตรี ทุกสาขา เงินเดือน 18,000-37,680” รับทั้งส่วนกลางและภูมิภาค

24 พ.ค. 59 04:47
กระทรวงพลังงาน เปิดรับสมัครงาน 10 อัตรา “ตำแหน่ง ป.ตรี ทุกสาขา เงินเดือน 18,000-37,680” รับทั้งส่วนกลางและภูมิภาค

กระทรวงพลังงาน เปิดรับสมัครงาน 10 อัตรา “ตำแหน่ง ป.ตรี ทุกสาขา เงินเดือน 18,000-37,680” รับทั้งส่วนกลางและภูมิภาค

กระทรวงพลังงาน เปิดรับสมัครงาน 10 อัตรา

"ตำแหน่ง ป.ตรี ทุกสาขา เงินเดือน 18,000-37,680” 

รับทั้งส่วนกลางและภูมิภาค

เปิดรับสมัครวันที่ 30 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2559

--------------------


สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดรับสมัครพนักงานราชการ


1. ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านต่างประเทศ  (ปฏิบัติงานส่วนกลาง) จำนวน 1 อัตรา

    วุฒิ  :  ปริญญาโท  ค่าตอบแทนรายเดือน  37,680.- บาท


2. นักจัดการงานทั่วไป (ปฏิบัติงานส่วนกลาง)  จำนวน 1 อัตรา

    วุ��'ิ : ปริญญาตรีทุกสาขา  ค่าตอบแทนรายเดือน  18,000.- บาท


3. นักทรัพยากรบุคคล (ปฏิบัติงานส่วนกลาง)  จำนวน 1 อัตรา

    วุ��'ิ : ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์  รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ สาขาทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การจัดการทรัพยากบุคคล  ค่าตอบแทนรายเดือน  18,000.- บาท


4. นักวิชาการพัสดุ  (ปฏิบัติงานส่วนกลาง)  จำนวน 1 อัตรา

MulticollaC

    วุ��'ิ : ปริญญาตรีทุกสาขา  ค่าตอบแทนรายเดือน  18,000.- บาท


5. นักวิเทศสัมพันธ์ (ปฏิบัติงานส่วนกลาง) จำนวน 2 อัตรา

    วุ��'ิ : ปริญญาตรีทุกสาขา  ค่าตอบแทนรายเดือน  18,000.- บาท


6. นักวิชาการนโยบายและแผน  (ปฏิบัติงานส่วนกลาง) จำนวน 1 อัตรา

    วุ��'ิ : ปริญญาตรีทุกสาขา  ค่าตอบแทนรายเดือน  18,000.- บาท


7. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปฏิบัติงานส่วนภูมิภาค ยกเว้น 3 จังหวัดภาคใต้)  จำนวน 2 อัตรา

    วุ��'ิ : ปริญญาตรี  สาขารัฐศาสตร์  สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาบริหารรัฐกิจ สาขานิติศาสตร์  สาขาบริหารธุรกิจ  ค่าตอบแทนรายเดือน  18,000.- บาท


8. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปฏิบัติงานส่วนกลาง)  จำนวน 1 อัตรา

    วุ��'ิ : ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณ��'ิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์  ค่าตอบแทนรายเดือน  19,500.- บาท


ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครได้ที่ http://job.energy.go.thขอขอบคุณข้อมูล job.energy.go.th
โพสต์โดย : นักเขียนบ้านนอก

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ดูทั้งหมด