Social :สมเด็จพระเทพฯ พระราชทาน ส.ค.ส. 2560 ‘ปีระกา-ไก่’

13 ธ.ค. 59 11:32
สมเด็จพระเทพฯ พระราชทาน ส.ค.ส. 2560 ‘ปีระกา-ไก่’

สมเด็จพระเทพฯ พระราชทาน ส.ค.ส. 2560 ‘ปีระกา-ไก่’

สมเด็จพระเทพฯ พระราชทาน ส.ค.ส. 2560 ‘ ปีระกา-ไก่

 


วันนี้ ( 13 ธ.ค. 59) แฟนเพจเฟซบุ๊กที่มีชื่อว่า "เรารัก สมเด็จพระเทพ ฯ : Our Beloved Princess Maha Chakri Sirindhorn" เผยแพร่ภาพ   พร้อมข้อความว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน ส.ค.ส. ปีพุทธศักราช 2560 เป็นบัตรสีชมพู มีภาพวาดฝีพระหัตถ์ ภาพไก่ อันหมายถึง ปีระกา ซึ่งเป็นปีนักษัตร พร้อมลงพระนามาภิไธย สิรินธร และพระราชทานพรปีใหม่ให้แก่ปวงชนชาวไทย ความว่า

MulticollaC
 

ส.ค.ส. ๒๕๖๐ ปีระกา ไก่

 

ไก่แก้วขันขับพ้น   ราตรี
สุริยะเปล่งแสงสี   แจ่มจ้า
วันใหม่ศกใหม่มี    ความสุข
การกิจเก่งก้าวหน้า ก่อเกื้อล้วนกุศลtopicza.com

โพสต์โดย : ครองแครง