Social :กระบี่ แห่ถอนเงินช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยคึกคัก!

13 ธ.ค. 59 11:50
กระบี่ แห่ถอนเงินช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยคึกคัก!

กระบี่ แห่ถอนเงินช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยคึกคัก!

กระบี่ แห่ถอนเงินช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยคึกคัก !

 

วันนี้ ( 13 ธ.ค. 59) หลังรัฐบาลได้โอนเงินช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยให้กับประชาชนผ่านโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ รายละ  1,500  บาท และ  3,000  บาท ผ่านทางธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารออมสิน และธนาคารกรุงไทย โดยในช่วงเช้าวันนี้ ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร   สาขากระบี่ ต.กระบี่ใหญ่ อเมือง มีประชาชนจำนวนมากนำสมุดธนาคารมาตรวจเช็คยอดเงินในบัญชี   และถอนเงินกับทางธนาคาร

MulticollaC
 

 

ทั้งนี้ ใน จ.กระบี่ มีประชาชนที่มีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย จำนวน  1,300  ราย ยอดเงิน ประมาณ  2.5  ล้านบาท ประกอบกับธนาคารเปิดทำการวันนี้เป็นวันแรก จึงมีประชาชนมาถอนเงินกันเป็นจำนวนมาก โดยทางธนาคารจะทยอยโอนเงินเข้าบัญชีประชาชนที่ลงทะเบียนไว้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขากระบี่ กว่า  5,000  ราย  


topicza.com

โพสต์โดย : ครองแครง