Social :ได้แล้ว ผลสอบ ผอ.โรงเรียนสอบผ่าน 7,890 ราย ‘รองสถานศึกษา เตรียมขึ้นแท่น ผอ.เร่งบรรจุ 23 ธ.ค.นี้

13 ธ.ค. 59 16:12
ได้แล้ว ผลสอบ ผอ.โรงเรียนสอบผ่าน 7,890 ราย ‘รองสถานศึกษา เตรียมขึ้นแท่น ผอ.เร่งบรรจุ 23 ธ.ค.นี้

ได้แล้ว ผลสอบ ผอ.โรงเรียนสอบผ่าน 7,890 ราย ‘รองสถานศึกษา เตรียมขึ้นแท่น ผอ.เร่งบรรจุ 23 ธ.ค.นี้

นายพะโยม ชิณวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)ว่า ที่ประชุมได้รายงานผลการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสพฐ.ประจำปี2559 ซึ่งมีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด(กศจ.) 76 แห่งและสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.)เปิดสอบ จำนวน2,891 อัตรา ผู้สอบผ่านการคัดเลือก 7,890 ราย คิดเป็น 85.16% จากจำนวนผู้เข้าสอบทั้งหมด 9,371 ราย ภาพรวมการจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย แต่มี 3 จังหวัด ที่จำนวนผู้สมัครสอบและผู้สอบผ่านน้อยกว่าอัตราว่างที่เปิดรับ คือ จ.สิงห์บุรี อัตราว่าง 21 ตำแหน่ง สมัคร 16 ราย สอบผ่าน 16 ราย, จ.ประจวบคีรีขันธ์ อัตราว่าง 52 ตำแหน่ง สอบผ่าน 50 ราย

มีอัตราว่างเหลืออีก 2 ตำแหน่งและจ.พัทลุง อัตราว่าง 51 ตำแหน่ง สอบผ่าน 48 ราย เหลืออัตราว่างอีก 3 ตำแหน่ง

“สพฐ.ได้จัดให้มีการอบรมพัฒนาก่อนบรรจุและแต่งตั้งในวันที่ 13-19 ธันวาคม บรรจุและแต่งตั้งวันที่ 22 ธันวาคมและให้ไปปฏิบัติงานที่สถานศึกษาวันที่ 23 ธันวาคม ทั้งนี้ผู้ได้รับการบรรจุแต่งตั้งจะต้องเข้ารับการประเมินการบริหารการศึกษา อีก1 ปี แบ่งการประเมินออกเป็น 2 รอบ ทุก 6 เดือน ส่วนจังหวัดที่มีผู้สอบผ่านน้อยกว่าอัตราว่างที่เปิดรับนั้น จะไม่ใช้วิธีการเกลี่ยอัตราสอบได้จากจังหวัดอื่นเพราะการสอบครั้งนี้ไม่มีการขึ้นบัญชี จะใช้วิธีรับย้ายผู้บริหารจากโรงเรียนอื่นซึ่งขณะนี้มีนโยบายการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก ทำให้มีผู้บริหารโรงเรียนที่ถูกควบรวมสามารถย้ายมาแทนตำแหน่งที่ว่างได้”นายพะโยมกล่าว

โพสต์โดย : อาจารย์ตาใส