Social :26 ธ.ค.นี้ กรมธนารักษ์ เปิดรับจองเหรียญเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ 7 รอบ พร้อมกันทั่วประเทศ

13 ธ.ค. 59 18:06
26 ธ.ค.นี้ กรมธนารักษ์ เปิดรับจองเหรียญเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ 7 รอบ พร้อมกันทั่วประเทศ

26 ธ.ค.นี้ กรมธนารักษ์ เปิดรับจองเหรียญเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ 7 รอบ พร้อมกันทั่วประเทศ

26 ธ.ค.นี้ กรมธนารักษ์ เปิดรับจองเหรียญเฉลิมพระเกียรติ 

สมเด็จพระบรมราชินีนาถ 7 รอบ พร้อมกันทั่วประเทศ

 

นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า หลังจากที่กรมธนารักษ์ได้เปิดรับจองเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก และเหรียญที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ซึ่งมีประชาชนได้ให้ความสนใจสั่งจองเหรียญดังกล่าวเป็นจำนวนมาก

 

ขณะนี้ กรมธนารักษ์พร้อมจ่าย...


- เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกทองคำขัดเงา ชนิดราคา 16,000 บาท ราคาจำหน่ายเหรียญละ 30,000 บาท
- เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเงินขัดเงา ชนิดราคา 800 บาท ราคาจำหน่ายเหรียญละ 1,600 บาท
- เหรียญที่ระลึกทองคำขัดเงา ราคาจำหน่าย 550,000 บาท
- เหรียญที่ระลึกทองคำ ราคาจำหน่าย 20,000 บาท
- เหรียญที่ระลึกเงินรมดำพ่นทรายพิเศษ

ราคาจำหน่าย 1,500 บาท
- เหรียญที่ระลึกทองแดงรมดำพ่นทราย ราคาจำหน่าย 100 บาท

 

โดยตั้งแต่วันที่ 26 ธ.ค. 2559 เป็นต้นไป ประชาชนที่สั่งจองไว้แล้วติดต่อขอรับเหรียญได้ ณ สถานที่ที่สั่งจอง ได้แก่ สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน ในพระบรมมหาราชวัง สำนักการคลัง กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ หน่วยรับและจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ กรมธนารักษ์ ถนนจักรพงษ์ หน่วยรับและจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์   สำนักบริหารเงินตรา ถนนพหลโยธิน จ.ปทุมธานี ศาลาธนารักษ์ 1 ถนนราชดำเนิน จ.เชียงใหม่ ศาลาธนารักษ์ 2 ศาลากลางจังหวัด (หลังเก่า) จ.สงขลา และสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ 76 พื้นที่ ทุกจังหวัดทั่วประเทศ
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน โทร. 0 2226-0251 ต่อ 3101-3106 สำนักการคลัง กรมธนารักษ์ โทร. 0 2278 5446 สำนักบริหารเงินตรา โทร. 0 2282 4109 และส่วนประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม โทร. 0 2278 5641


topicza.com

โพสต์โดย : ครองแครง