Social :ปฏิทินปี 60 ‘วิษณุ’ แจง วันที่ยังไม่ชัดเจน รอมติ ครม.

14 ธ.ค. 59 13:35
ปฏิทินปี 60 ‘วิษณุ’ แจง วันที่ยังไม่ชัดเจน รอมติ ครม.

ปฏิทินปี 60 ‘วิษณุ’ แจง วันที่ยังไม่ชัดเจน รอมติ ครม.

ปฏิทินปี 60 วิษณุ แจง วันที่ยังไม่ชัดเจน รอมติ ครม.

 

วันที่ 14 ธ.ค. 2559 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงความชัดเจนในการทำปฏิทินประจำปีว่า จนถึงขณะนี้ยังไม่มีคำตอบ เพราะหน่วยงานที่ต้องไปทำการบ้านเรื่องนี้เขายังไม่ได้รายงานมา

ซึ่งเราก็ไม่กำหนดเวลาว่าเขาจะต้องให้คำตอบมาเมื่อไร แค่แจ้งมาให้ตนรับทราบเท่านั้น เพราะไม่ต้องมีการประชุมแล้ว

 

บริษัทห้างร้านต่างๆ ที่จะต้องทำปฏิทินก็ทำไปก่อนได้เลย วันไหนที่ยังไม่ชัดเจนก็อาจจะหมายเหตุเอาไว้ หรือวงเล็บเอาไว้ว่า รอมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ก็เท่านั้น วันสำคัญทางราชการที่จะต้องเป็นวันหยุด ก็ไม่มีอะไรมากมายอยู่แล้ว ดังนั้น ก็ทำกันไปตามปกติ


topicza.com

โพสต์โดย : ครองแครง