Social :พาณิชย์ ชง ก.ม. จัดตั้งบริษัทจำกัดคนเดียว เข้า ครม.อีกรอบ หวังดึงเอสเอ็มอี 2.74 ล้านรายเข้าระบบ

14 ธ.ค. 59 14:50
พาณิชย์ ชง ก.ม. จัดตั้งบริษัทจำกัดคนเดียว เข้า ครม.อีกรอบ หวังดึงเอสเอ็มอี 2.74 ล้านรายเข้าระบบ

พาณิชย์ ชง ก.ม. จัดตั้งบริษัทจำกัดคนเดียว เข้า ครม.อีกรอบ หวังดึงเอสเอ็มอี 2.74 ล้านรายเข้าระบบ

พาณิชย์ ชง ก.ม. จัดตั้งบริษัทจำกัดคนเดียว เข้า ครม.อีกรอบ 

หวังดึงเอสเอ็มอี 2.74 ล้านรายเข้าระบบ

 

น.ส.บรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยถึงความคืบหน้าการผลักดันร่าง พ.ร.บ.การจัดตั้งบริษัทจำกัดคนเดียว พ.ศ.... ว่า กรมได้ส่งร่างกฎหมายเพื่อนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (ครม.) แล้ว หลังจากได้ถอนกลับมาปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เมื่อการประชุม ครม.วันที่ 17 ส.ค. 2559 โดยยืนยันที่จะผลักดันให้มีกฎหมายฉบับนี้ เพื่อผลักดันให้ผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็ก ( SMEs) ที่มีอยู่ในระบบ 2.74 ล้านราย เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจได้ง่ายขึ้น

 

ซึ่งผลดีของกฎหมายฉบับนี้ จะทำให้การจัดตั้งธุรกิจทำได้ง่ายขึ้น เพียงแค่คนเดียว ก็สามารถตั้งบริษัทได้ ลดปัญหาความขัดแย้งทางธุรกิจ ลดต้นทุนการจ้างพนักงานบัญชี โดยสามารถจ้างผู้ตรวจสอบบัญชีมืออาชีพข้างนอกที่ได้รับการรับรองจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ ทำให้ SMEs มีตัวตน และเมื่อมีตัวตน มีฐานข้อมูล จะทำให้การเข้าถึงแหล่งเงินทุนและการเข้าถึงความช่วยเหลือจากภาครัฐทำได้ง่ายขึ้น และยังสะดวกในการบริหารจัดการ สามารถจดเลิกง่าย และหากเลิกแล้วสามารถทำธุรกิจเกิดใหม่ได้ง่ายกว่ามีกรรมการหลายคน

 

ยืนยันว่ากฎหมายฉบับนี้ไม่กีดกันคนต่างชาติให้เข้ามาจัดตั้งธุรกิจในประเทศไทยแต่อย่างใด โดยคนต่างชาติที่ประสงค์จะเข้ามาทำธุรกิจในไทย ยังสามารถใช้ช่องทางการขออนุญาตผ่าน พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวที่เปิดช่องไว้ให้ หรือใช้ช่องทางการเข้ามาลงทุน ผ่านการส่งเสริมการลงทุนของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ได้


topicza.com

โพสต์โดย : ครองแครง