Social :"บิ๊กตู่" ใช้ ม.44 ปิดเหมืองทองตั้งแต่ 1 ม.ค. 60 ขณะที่ "อัครา" ประกาศลอยแพพนักงานกว่าพันคน

14 ธ.ค. 59 18:44
"บิ๊กตู่" ใช้ ม.44 ปิดเหมืองทองตั้งแต่ 1 ม.ค. 60 ขณะที่ "อัครา" ประกาศลอยแพพนักงานกว่าพันคน

"บิ๊กตู่" ใช้ ม.44 ปิดเหมืองทองตั้งแต่ 1 ม.ค. 60 ขณะที่ "อัครา" ประกาศลอยแพพนักงานกว่าพันคน

" บิ๊กตู่" ใช้ ม. 44 ปิดเหมืองทองตั้งแต่ 1 ม.ค. 60 

ขณะที่ " อัครา" ประกาศลอยแพพนักงานกว่าพันคนเหมืองแร่ บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร ได้รับการร้องเรียนเรื่องผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อม-สุขภาพของคนในพื้นที่อย่างหนักเมื่อวันที่ 13 ธ.ค. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 72/2559 เรื่องการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการประกอบกิจการเหมืองแร่ทองคำ มีรายละเอียดสำคัญว่า

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 จึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้

 

ให้ผู้ประกอบการที่ได้รับประทานบัตรและใบอนุญาตต่างๆ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการเหมืองแร่ทองคำ ระงับการประกอบกิจการไว้ตั้งแต่วันที่ 1   ม.ค. 2560 เป็นต้นไป จนกว่าคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติจะมีมติเป็นอย่างอื่น

รวมทั้งให้กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำกับดูแลพื้นที่ , กระทรวงสาธารณสุขดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่อง , กระทรวงแรงงานดูแลพนักงานที่ได้รับผลกระทบจากการระงับการประกอบกิจการเหมืองแร่ทองคำ

นอกจากนี้ ให้กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตรวจสอบ วิเคราะห์ และวินิจฉัยข้อเท็จจริงและปัญหา พร้อมทั้งเสนอมาตรการและแนวทางแก้ไขปัญหา การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตพื้นที่ประกอบกิจการเหมืองแร่ทองคำและการประกอบโลหกรรมแร่ทองคำ รวมทั้งพื้นที่ใกล้เคียง ตลอดจนเสนอกรอบนโยบายและแผนยุทธ ศาสตร์ในการบริหารจัดการทรัพยากรแร่ทองคำ ให้คณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบและรายงานคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบต่อไป


ด้าน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวว่า คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติจะพิจารณาความเหมาะสมในการประกอบการเหมืองแร่ เช่น ของ บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ที่ จ.พิจิตร ยืนยันว่ารัฐบาลให้ความเป็นธรรมทำตามสัญญาการประกอบเหมืองแร่ แต่ต้องระมัดระวังการเป็นคดีฟ้องร้องด้วย

ทั้งนี้ สวนดุสิตโพลได้ทำการสำรวจความคิดเห็นและความพอใจของประชาชนที่อาศัยอยู่รอบเหมืองทั้ง   29 หมู่บ้าน ซึ่ง 76% ระบุชัดอยากให้เหมืองเปิดทำการต่อไป พร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตัวจริงที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ ก่อนทำการลงประชามติว่าคนส่วนใหญ่อยากให้เหมืองอยู่ในชุมชนต่อไปหรือไม่
ทางด้าน นายเกรก ฟาวลิส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึงกรณีที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) อาศัยอำนาจตาม ม. 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 ออกคำสั่งระงับการประกอบกิจการเหมืองแร่ทองคำของบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) บนพื้นที่กว่า 3,000 ไร่ มีผลวันที่ 1 ม.ค. 2560 ว่า รู้สึกประหลาดใจเป็นอย่างมากที่มีการประกาศใช้คําสั่งดังกล่าวออกมา ทำให้บริษัทจำเป็นต้องยื่นจดหมายเลิกจ้างให้กับพนักงานทุกคนในบริษัทที่มีรวมกว่า 1,004 คน โดยจะมีผลทันทีในวันที่ 31 ธ.ค. 2559 และบางส่วนจะมีผลในวันที่ 31 ม.ค. และวันที่ 28 ก.พ. 2560 ตามลำดับ โดยบริษัทจะทำการรับผิดชอบจ่ายค่าชดเชยการเลิกจ้างงานให้กับพนักงานทุกท่านตามกฎหมายระบุไว้อย่างครบถ้วนทุกประการ พนักงานที่ร่วมงานกับบริษัทมาตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป จะได้รับเงินค่าเลิกจ้างสูงสุดถึง 300 วัน

บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ขอยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่า บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ และถูกต้องเสมอมา ไม่เคยดำเนินการใดๆ ที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในชุมชนที่เราเปิดดำเนินการ ชุมชนที่เราอยู่อาศัยเลย
topicza.com

โพสต์โดย : ครองแครง