Social :โต้โลกออนไลน์ กรมธุรกิจพลังงาน (ธพ.) แจงไม่มีกฎหมายลงโทษผู้ใช้รถยนต์ แค่ขอความร่วมมือ!!!

27 พ.ค. 59 08:26
โต้โลกออนไลน์ กรมธุรกิจพลังงาน (ธพ.) แจงไม่มีกฎหมายลงโทษผู้ใช้รถยนต์ แค่ขอความร่วมมือ!!!

โต้โลกออนไลน์ กรมธุรกิจพลังงาน (ธพ.) แจงไม่มีกฎหมายลงโทษผู้ใช้รถยนต์ แค่ขอความร่วมมือ!!!

นายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน เปิดเผยว่า ตามที่มีการส่งข้อความทางสื่อสังคมออนไลน์ ว่า หากผู้ใช้รถไม่ปิดมือถือขณะเติมน้ำมันในปั๊มจะมีโทษปรับตาม  พ.ร.บ.ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง ด้วยโทษจำคุก 1 ปี ปรับ 100,000 บาท นั้น ในเรื่องนี้ไม่เป็นความจริง โดยบทลงโทษดังกล่าวจะลงโทษเฉพาะเจ้าของปั๊มเท่านั้น ไม่ได้ลงโทษผู้ใช้รถยนต์แต่อย่างใด ซึ่งตามกฎหมายกำหนดให้เจ้าของปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง รวมถึงปั๊มก๊าซฯ ต้องดูแลป้องกันอัคคีภัย ทุกปั๊มจะต้องมีป้ายติดขอความร่วมมือผู้ใช้รถยนต์ ว่าก่อนเติมน้ำมันต้องปิดมือถือ ดับเครื่องยนต์ ห้ามสูบบุหรี่ ห้ามก่อประกายไฟ

Lif
นอกจากนี้ ล่าสุดกรมฯ ได้ออกประกาศตามกฎหมายนี้เพิ่มให้เจ้าของปั๊มต้องส่งพนักงานมาอบรมด้านความปลอดภัย อบรมเสร็จจะต้องมีบัตรอบรม  เพื่อจะได้เตือนภัยทั้งผู้เข้ามาเติมเชื้อเพลิงและดูแลความปลอดภัยทุกด้านของปั๊ม ประกาศนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 29  พฤษภาคม  2559 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากปั๊มทั่วประเทศมีกว่า 30,000 แห่ง เกี่ยวข้องพนักงานนับ 100,000 คน จึงผ่อนผันมีผลบังคับใช้ภายใน 2 ปี ซึ่งหากพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้วเจ้าของปั๊มไม่มีพนักงานผ่านการอมรมเจ้าของปั๊มก็จะมีบทลงโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือจำคุก 1 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ

โพสต์โดย : อาจารย์ตาใส

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ดูทั้งหมด