Social :กรมการปกครอง ประกาศรับสมัครสอบบรรจุ “เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน” 200 อัตรา (วุฒิ ปวส. ทุกสาขา) เริ่ม 27 พ.ค.-17 มิ.ย.นี้

29 พ.ค. 59 16:26
กรมการปกครอง ประกาศรับสมัครสอบบรรจุ “เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน” 200 อัตรา (วุฒิ ปวส. ทุกสาขา) เริ่ม 27 พ.ค.-17 มิ.ย.นี้

กรมการปกครอง ประกาศรับสมัครสอบบรรจุ “เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน” 200 อัตรา (วุฒิ ปวส. ทุกสาขา) เริ่ม 27 พ.ค.-17 มิ.ย.นี้

กรมการปกครอง ประกาศรับสมัครสอบบรรจุ เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน 200 อัตรา (วุฒิ ปวส. ทุกสาขา) เริ่ม 27 พ.ค. 17 มิ.ย.นี้

 


กรมการปกครอง  ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการใน "ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน" บรรจุรอบแรก 200 อัตรา (วุฒิ ปวส. ทุกสาขา) โดยรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม - 17 มิถุนายน 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ


ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน

o         พื้นที่ทั่วไป ตำแหน่งว่าง 160 อัตรา

o         พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้    ( จ.ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล สงขลา เฉพาะอำเภอเทพา สะบ้าย้อย นาทวี จะนะ) ตำแหน่งว่าง   40 อัตรา

: วุฒิ ปวส. ทุกสาขา

        : เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ. ภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือในวันที่ 17 มิถุนายน 2559

     

MulticollaC
  : อัตราเงินเดือน : 11,500 – 12,650 บาท


คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ

· สัญชาติไทย

· อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี

· อื่นๆ ตามที่ระบุใน   ประกาศกรมการปกครอง


การรับสมัคร

 สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต   http://job2.dopa.go.th/   ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม – 17 มิถุนายน 2559   ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งคุณสมบัติผู้สมัครสอบ วุฒิการศึกษา กำหนดการประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และอื่นๆ สามารถติดต่อได้ที่   02-221-1824 ต่อ 219-234 หรือ 094-145-5568 ในวันและเวลาราชการ

 สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบ เช่น การส่งใบสมัคร การพิมพ์ใบสมัคร หรือการค้นหาใบสมัคร สามารถติดต่อได้ที่   Call Center โทร. 0-2257-7230 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.ดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่นี่

http://www.thailocalmeet.com/bbs/PDFjob/new-dopa 201605. pdf

 

เรียบเรียงโดย topicza.com

โพสต์โดย : ครองแครง

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ดูทั้งหมด