Social :ลางร้าย ลางบอกเหตุ ความเชื่อโบราณไม่เชื่ออย่าลบหลู่ !!

01 มี.ค. 60 23:03
ลางร้าย ลางบอกเหตุ ความเชื่อโบราณไม่เชื่ออย่าลบหลู่ !!

ลางร้าย ลางบอกเหตุ ความเชื่อโบราณไม่เชื่ออย่าลบหลู่ !!

1. คนโบราณมีความเชื่อว่าถ้าตุ๊กแกร้องตอนกลางวันเชื่อว่าจะมีเหตุร้าย  
      เนื่องจากคนโบราณเชื่อว่าตุ๊กแกคือวิญญาณของปู่ย่าตายายที่ตายไปแล้วมาอาศัยอยู่ คอยคุ้มครองลูกหลานจากภัยอันตรายนั่นเอง แต่ตามปกติแล้วตุ๊กแกที่อาศัยในบ้านมักจะร้องตอนกลางคืน ดังนั้นถ้าร้องตอนกลางวันถือเป็นลางบอกเหตุร้าย  


2. คนโบราณมีความเชื่อว่าถ้านกแสกเกาะหลังคาบ้านจะเกิดลางร้าย
เพราะนกแสกเป็นนกที่ถือว่าให้ความอัปมงคล เนื่องจากโดยธรรมชาตินกแสกมักจะไม่มาปะปนอยู่ตามที่อยู่อาศัยของคน จึงเป็นที่มาว่าหากนกแสกมาอยู่ตามบ้านเรือน นั่นคือลางร้ายที่กำลังจะมาแล้ว

3. คนโบราณมีความเชื่อว่าถ้านกถ่ายรดบนศีรษะเชื่อว่าจะโชคร้าย
หากกำลังจะออกเดินทางแล้วถูกนกถ่ายรดที่ศีรษะซะก่อน ให้หยุดการเดินทางทันที หรือเลื่อนกำหนดออกไปเป็นวันรุ่งขึ้น

4. คนโบราณมีความเชื่อว่าถ้าตอนกลางคืนถ้าได้ยินเสียงคนร้องทักห้ามขานรับ
เพราะเชื่อว่าเป็นเสียงของดวงวิญญาณอาจจะมาหลอนมาหลอกหรือเป็นการเชิญวิญญาณเข้าบ้าน

5. คนโบราณมีความเชื่อว่าถ้าหากสัตว์ป่าเข้าบ้านเชื่อว่าจะนำความอัปมงคลมาให้
ควรจุดธูปเทียน ดอกไม้และเชิญให้ออกจากบ้าน พร้อมกับขอพรให้นำพาสิ่งดีงามมาให้

6.
MulticollaC
คนโบราณมีความเชื่อว่าถ้าหากกำลังสางผมหรือหวีผมแล้วหวีหักคาผม
เชื่อว่าจะเกิดเรื่องไม่ดีตามมาให้นำหวีนั้นทิ้งไปเลย ไม่ให้เก็บไว้ใช้หรือนำไปซ่อมมาใช้ใหม่ ก็คล้ายๆกับความเชื่อที่ว่าไม่ให้ใช้ของที่หักหรือชำรุดแล้วนั่นเอง

7. คนโบราณมีความเชื่อว่าถ้าหากตอนกลางคืนถ้าได้กลิ่นธูปลอยมาจะมีดวงวิญญาณมาหา
เชื่อว่าจะเป็นดวงวิญญาณของคนสนิท ญาติที่เสียชีวิตแล้วกำลังมาหา

8. คนโบราณมีความเชื่อว่าถ้าหากนกในกรงที่เลี้ยงไว้ร้องในเวลากลางคืนจะมีเรื่องร้าย
เชื่อว่าจะมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้ง หรือเกิดเรื่องไม่ดีภายในบ้านต้องระมัดระวังตัวให้มากๆ  

9. คนโบราณมีความเชื่อว่าถ้าจิ้งจกร้องทัก ห้ามออกจากบ้านเด็ดขาด
โดยเฉพาะการเดินทางไกลอาจจะไม่ปลอดภัย โดยถ้าเสียงนั้นอยู่ด้านหลังหรือตรงศีรษะให้เลื่อนการเดินทาง แต่หากเสียงร้องทักอยู่ด้านหน้าหรือซ้ายให้เดินทางได้ จะทำให้การเดินทางเป็นไปอย่างราบรื่นสะดวกสบาย

         และนี่คือความเชื่อโบราณบางส่วนที่เรานำมาฝากกัน อย่างไรก็ตามความเชื่อนี้เชื่อไว้ไม่เสียหายเพราะอย่างน้อยก็เป็นลางบอกเหตุที่ทำให้เราระวังตัวและมีสติมากขึ้นในการใช้ชีวิตตนั่นเองที่มาhttp://www.tamsabye.com/articles-42/

โพสต์โดย : nampuengeiei9760