Social :น้ำผักบุ้ง-มะเฟืองปั่น รักษาต่อมลูกหมากโต จริงหรือ ?

04 มิ.ย. 60 18:14
น้ำผักบุ้ง-มะเฟืองปั่น รักษาต่อมลูกหมากโต จริงหรือ ?

น้ำผักบุ้ง-มะเฟืองปั่น รักษาต่อมลูกหมากโต จริงหรือ ?

น้ำผักบุ้ง-มะเฟืองปั่น รักษาต่อมลูกหมากโต จริงหรือ ?

 


บนโซเชียลแชร์แนะนำสำหรับคนเป็นโรคต่อมลูกหมากโต ดื่มน้ำต้มผักบุ้งจีนผสมน้ำผึ้ง ส่วนยาป้องกันและรักษา ให้กินมะเฟืองปั่นสัปดาห์ละ 2 ลูก จะไม่เป็นต่อมลูกหมากโตเลย

 

ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ สำนักข่าวไทย อสมท สอบถามไปที่ ภก.ผกากรอง ขวัญข้าว ผู้เชี่ยวชาญเรื่องสมุนไพรที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์ อธิบายว่า

 

เรื่องที่แชร์มารักษาต่อมลูกหมากโตไม่ได้  

 

แต่ผักบุ้งนั้นก็ช่วยเรื่องขับปัสสาวะได้ แต่มะเฟืองนั้นไม่แนะนำ

 

Lif

อ.นพ.กวิรัช ตันติวงษ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ อธิบายว่า ผู้ชายอายุ 45 ปีขึ้นไป มีปัญหาต่อมลูกหมากขยายตัวไปกดทับท่อปัสสาวะ ทำให้คนไข้มีอาการปัสสาวะติดขัด  ควรดื่มน้ำให้เพียงพอด้วยนะครับ

 

ต่อมลูกหมากโต ไม่ได้เปลี่ยนแปลงเป็นมะเร็งนะครับ และผู้ชายอายุ 50-70 ปี ควรตรวจคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมากอย่างน้อย 1-2 ปี/ครั้ง นะครับ

 

ดังนั้น เรื่องนี้ควรอธิบายเพิ่มว่า ผักบุ้งไม่ได้ช่วยให้หายจากโรค แต่เพียงแค่ช่วยขับปัสสาวะเท่านั้นครับ

 

ที่มา : ชัวร์ก่อนแชร์

โพสต์โดย : ครองแครง