Social :โบราณสอนไว้ 'เด็กคนใดเป็นโรคซางให้กินจิ้งจกตัวเป็นๆ' แล้วจะหายเป็นปลิดทิ้ง!

23 ก.ค. 60 07:07
โบราณสอนไว้ 'เด็กคนใดเป็นโรคซางให้กินจิ้งจกตัวเป็นๆ' แล้วจะหายเป็นปลิดทิ้ง!

โบราณสอนไว้ 'เด็กคนใดเป็นโรคซางให้กินจิ้งจกตัวเป็นๆ' แล้วจะหายเป็นปลิดทิ้ง!โบราณสอนไว้ 'เด็กคนใดเป็นโรคซางให้กินจิ้งจกตัวเป็นๆ' แล้วจะหายเป็นปลิดทิ้ง

โรคซางหรือโรคขาดสารอาหารคือโรคที่เด็กมีอาการกินน้อย เบื่ออาหาร เด็กบางคนจะเป็นไข้ตัวร้อน ท้องเสียมีลักษณะพุงโรก้นปอด แต่คนโบราณเชื่อว่ามีวิธีรักษาโรคโดยไม่ต้องง้อหมอ แล้วจะรักษาโรคที่ว่าได้อย่างไร บทความนี้ จะแนะนำ

     คนอีสานบางจังหวัด สอนวิธีรักษาโรคซางโดยจับจิ้งจกที่มีขนาดเล็กตัวเป็น ๆ ใส่เข้าไปในปากแล้วให้จิ้งจกผ่านเข้าไปในลำคอลงไปตายในท้อง เพราะเชื่อว่าจิ้งจกมีสรรพคุณทางยามากมาย แต่ความเป็นจริงสาเหตุโรคซางในเด็ก ทางการแพทย์พบว่าพ่อแม่หรือผู้เลี้ยงเด็กขาดความรู้เรื่องโภชนาการในเด็ก การไม่ได้รับนมแม่ที่มากพอในระยะแรกคลอด และชอบปล่อยให้เด็กรับประทานอาหารที่ไม่เป็นประโยชน์ทำให้อิ่ม แล้วไม่อยากรับประทานอาหารมื้อหลัก พบมากโดยเฉพาะเด็กที่ต่างจังหวัด 

MulticollaC
เนื่องจากความยากจนขาดความรู้ความเข้าใจ เรื่องโภชนาการ ทำให้เด็กขาดสารอาหาร ประเภทโปรตีน จนทำให้เด็กตัวผอม แขนขาลีบ การให้ลูกกินนมแม่ ไม่น้อยกว่าหกเดือน รับประทานอาหารเสริมตามวัย ระวังไม่ให้เด็กรับประทานอาหารขยะจะป้องกันเด็กเป็นโรคซาง เพราะโรคซางจะมีผลกระทบกับตัวเด็กเรื่อง สุขภาพ ระบบทางเดินหายใจ แล้วยังมีผลกระทบต่อพัฒนาการการเรียนรู้เด็ก นอกจากจิ้งจกจะรักษาโรคที่ว่า คนอีสานโบราณสอนลูกหลานว่า จับจิ้งจกขนาดเล็กทุบหัวให้ตายแล้วบดละเอียดรวมกับสมุนไพรบางชนิด ตามความเชื่อ ภูมิปัญญาแต่ละพื้นที่แล้วแต่ตัวยาที่บรรพบุรุษตนบันทึก เรียกว่าเป็นสูตรยาประจำตระกูลทำเป็นยาลูกกลอน รักษาโรคที่แพทย์แผนปัจจุบันรักษาไม่หาย เป็นต้นว่ามะเร็งขั้นสุดท้าย เบาหวาน 

     ความเชื่อบางอย่างโดยเฉพาะเรื่องตัวยารักษาโรคแผนโบราณอาจเป็นแค่ความเชื่อเท่านั้น ยังไม่มีงานวิจัยทางการแพทย์รับรอง คนรุ่นใหม่ควรตัดสินใจก่อนเชื่อ

ขอบคุณข้อมูลจาก:horoscope.thaiza

โพสต์โดย : monnyboy