Social :10 วัดที่สวยที่สุดในประเทศไทย

27 เม.ย. 59 08:48
10 วัดที่สวยที่สุดในประเทศไทย

10 วัดที่สวยที่สุดในประเทศไทย


10 วัดที่สวยที่สุดในประเทศไทย

1.วัดนันตาราม จ.พะเยา
2.วัดป่าละหานทราย จ.บุรีรัมย์

3.วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว จ.อุบลราชธานี


4.วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี


5.วัดป่าภูก้อน จ.อุดรธานี

6.วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว จ.เพชรบูรณ์

7.วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี จ.แพร่

8.วัดไชยธาราราม จ.ภูเก็ต

9.วัดทุ่งเศรษฐี จ.ขอนแก่น

10.วัดห้วยปลากั้ง จ.เชียงราย
MulticollaC


โพสต์โดย : tantan