Social :เผยความจริง!! ทำไมคนอ่าน สามก๊กจบสามรอบ ถึงคบไม่ได้

27 ก.ค. 60 07:07
เผยความจริง!! ทำไมคนอ่าน สามก๊กจบสามรอบ ถึงคบไม่ได้

เผยความจริง!! ทำไมคนอ่าน สามก๊กจบสามรอบ ถึงคบไม่ได้


เผยความจริง!! ทำไมคนอ่าน สามก๊กจบสามรอบ ถึงคบไม่ได้

สามก๊ก วรรณกรรมอมตะที่นักอ่านกว่าครึ่งค่อนโลกยกนิ้วว่าเลิศและยังไม่มีงานเขียนใดในบรรณภพที่บังอาจจะเทียบเทียมได้ ฤาเพราะการดำเนินเรื่องที่น่าสนใจตื่นเต้นน่าติดตามแบบอ่านแล้ววางไม่ลง มีแง่คิดเชิงจิตวิทยา เทคนิคการปกครองลูกน้อง กลยุทธการทำสงคราม กลวิธีการเอาชนะคนและนักประวัติศาสตร์จีนเชื่อว่าเรื่องราวทั้งหมดอิงประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจศึกษายิ่งนักคือ ลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ จนกระทั่งมีเสียงลือเสียงอ้างว่า ผู้ใดที่อ่านวรรณกรรมเรื่องสามก๊ก จบสามรอบไม่น่าคบหาสมาคม จริงหรือไม่ ความจริงเป็นอย่างไร บทความนี้ Horoscope thaiza จะอธิบาย

     สามก๊กมีคติการสอนเรื่องเทคนิคการปกครองลูกน้องที่แยบยล เป็นต้นว่า ภาวะผู้นำ ที่เล่าปี่ปกครองจูล่ง มีขวัญและกำลังใจให้รบอย่างไม่คิดชีวิต เอาใจเตียวหูย และกวนอูมาเป็นพวก ขงเบ้งที่ได้ชื่อว่าฉลาดต้องอยู่เคียงข้าง ทำไมคนแค่คนเดียวจึงรวมบุคลากรทั้งบู๊และบุ๋นมาใช้งาน เป็นภาวะผู้นำที่บุคคลหนึ่งทำให้กลุ่มคนมีทัศนคติ พฤติกรรม ความเชื่อและค่านิยมคล้อยตามได้อย่างไม่มีเงื่อนไข ภาวะผู้นำคือทักษะที่ผู้บริหารองค์การทั้งภาครัฐและเอกชนจะต้องมี เพราะองค์การที่ประสบความสำเร็จ บรรลุจุดมุ่งหมาย มีผลกำไรและชื่อเสียงมิอาจสร้างจากคน ๆ เดียว
Lif
สามก๊กมีคติการสอนเรื่องเทคนิคการทำสงครามอย่างมีชั้นเชิง เป็นต้นว่าการรบขณะที่ฝ่ายตนมีกำลังน้อย การตั้งรับอริขณะเสียเปรียบ กลวิธีการเข้าจู่โจมเพราะองค์การธุรกิจต้องการการแข่งขันครองส่วนแบ่งการตลาด หาลูกค้าทำกำไร จริยธรรมทางธุรกิจสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์การ กระทั่งครั้งหนึ่งโจโฉทำศึกเกือบชนะแต่พลาดโดนธนูไฟฝ่ายตรงข้ามแล้วพ่ายไป เป็นที่มาวลีโจโฉแตกทัพ แต่โจโฉไม่ท้ออ่านแล้วเปรียบกับการดำเนินธุรกิจอาจต้องมีล้มเหลวบ้างแต่อย่าท้อ

     สามก๊กฉบับเต็มเป็นวรรณกรรมเรื่องยาว หลายเล่มจบการอ่านต้องอาศัยความอดทนต้องอ่านหลายวัน หลายเดือนจนบางคนอ่านข้ามปี ผู้อ่านต้องอาศัยความมุ่งมั่นเสียสละเวลาว่าง และมีสมาธิการอ่านการลำดับเรื่องราวที่อ่าน ฤาเพราะความอดทน ความมุ่งมั่นเสียสละ การมีสติสมาธิอ่านจบเล่มหนึ่งรอบ ผู้อ่านจะวิเคราะห์เรื่องราวเหตุการณ์ทั้งหมดมาประยุกต์ใช้กับชีวิตจริง และคนรอบข้างได้อย่างดี เมื่ออ่านรอบที่สองผู้อ่านจะได้สาระเรื่องราวครบกว่ารอบแรก รู้วิธีคิดคู่เจรจา การอ่านรอบที่สามผลึกความคิดผู้อ่านจะตกผลึกประยุกต์ใช้พร้อมที่จะรับมือคนชั่วทุกรูปแบบ และบุคคลที่ประสบความสำเร็จ อยากร่ำรวยทุกคนต้องอาศัยความอดทน อดออม มุ่งมั่นทำงานอาจต้องสละเวลาที่อยู่กับครอบครัว ทักษะทุกอย่างจะได้เมื่ออ่านสามก๊กจบสามรอบจนนักบริหารหรือนักอ่านบางคนมีแง่คิดว่าอ่านสามก๊กจบสามรอบคบไม่ได้

     วรรณกรรมสามก๊กส่วนใหญ่สาระหลักจะมีเรื่องการทำสงคราม การต่อสู้ฆ่าฟันชิงความเป็นใหญ่บนความสูญเสีย การเอาชนะกัน คือแง่คิดที่คนโบราณสอนผู้อ่านว่าไม่น่าเอาเยี่ยงอย่างเพราะสุดท้ายจะบานปลายจนเป็นปัญหาความแตกแยกไม่ปรองดองยังแต่จะสร้างความเสียหายให้กับประเทศชาติ


ขอบคุณข้อมูลจาก:horoscope.thaiza

โพสต์โดย : monnyboy