Social :เรื่องต้องรู้!! ไหว้ผีบ้านผีเรือน อย่างไร ให้ชีวิตร่ำรวย อยู่ดีมีสุข

01 ส.ค. 60 12:08
เรื่องต้องรู้!! ไหว้ผีบ้านผีเรือน อย่างไร ให้ชีวิตร่ำรวย อยู่ดีมีสุข

เรื่องต้องรู้!! ไหว้ผีบ้านผีเรือน อย่างไร ให้ชีวิตร่ำรวย อยู่ดีมีสุข


เรื่องต้องรู้!! ไหว้ผีบ้านผีเรือน อย่างไร ให้ชีวิตร่ำรวย อยู่ดีมีสุข

ถือเป็นเรื่องที่มีมานมนานสำหรับ ผีบ้านผีเรือน ที่คนไทยเชื่อกันว่า ผีเหล่านี้เป็นผีบรรพบุรุษที่มีความผูกพันใกล้ชิดกับลูกหลานที่เสียชีวิตไปแล้ว เช่น ปู่ย่าตายาย ทั้งหลาย คอยปกปักรักษาดูแลบ้านไม่ให้มีสิ่งอันตรายมากล่ำกรายได้ ดังนั้นเพื่อความเป็นสิริมงคลเราจึงควรที่จะทำพิธีกรรมตามหลักความเชื่อโบราณ เพื่อให้อยู่ได้อย่างร่มเย็นเป็นสุขนั่นเอง

     ซึ่งสำหรับบ้านไหนที่มีความเชื่อและนับถือในเรื่องดังกล่าว ก็มักจะมีการทำหิ้งขึ้น และนำของใช้บรรพบุรุษ รวมไปถึงของใช้ใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นพระห้อยคอ หนังสือ เสื้อผ้า ไปวางไว้บนหิ้ง
Lif
โดยจะต้องมีการทำอย่างนี้ในทุกๆปี เพราะเชื่อกันว่า หากไม่ทำจะมีผีตนอื่นเข้ามารบกวน ส่งผลให้คนในบ้านเจ็บป่วย อยู่ไม่สงบสุขนั่นเอง

     ส่วนพิธีกรรมการเซ่นไหว้ผีบ้านผีเรือนนั้นนิยมทำกันในวันตรุษ วันสารทไทย โดยผู้ทำพิธีจะเลือกเอาวันใดวันหนึ่งทำการเซ่นไหว้ บางบ้านจะเซ่นด้วยอาหารคาวหวานที่บรรพบุรุษชอบ หรือทั่วไปจะเซ่นไหว้ด้วยหัวหมู ไก่ หมาก พลู ขนม บุหรี่ เหล้า ดอกไม้ และทำการจุดตะเกียงหรือจุดเทียน ผู้ทำพิธีจะจุดธูปบอกกล่าวผีบ้านผีเรือนว่า "ลูกหลานเอาของมาเซ่นไหว้เชิญมารับประทานและขอให้คุ้มครองให้อยู่ดีกินดีและร่ำรวย" ซึ่งในบางครั้งหากบ้านใดมีคนป่วยหรือมีความทุกข์ต้องการให้ผีเรือนมาช่วย ก็จะมีการทำพิธีเซ่นไหว้และเมื่อหายเจ็บไข้ได้ป่วย จะต้องเซ่นไหว้หรือแก้บนตามที่บอกกล่าวผีบ้านผีเรือนไว้

ขอบคุณข้อมูลจาก:horoscope.thaiza

โพสต์โดย : monnyboy