Social :คุณเคยสาปแช่งใครไหมเอ่ย?

05 ส.ค. 60 12:08
คุณเคยสาปแช่งใครไหมเอ่ย?

คุณเคยสาปแช่งใครไหมเอ่ย?

คุณเคยสาปแช่งใครไหมเอ่ย?

เมื่อคนโบราณโดนกระทำให้เดือดร้อนหรือแค้นใจจะเกิดพฤติกรรมอาฆาตพยาบาทกับอีกฝ่ายและเกิดกิริยาเปล่งคำสาปแช่งเพื่อต้องการให้อีกฝ่ายต้องเกิดการเป็นไปตามคำกล่าวตน คุณเคยไปทำให้คนอื่นแค้นใจไหมเอ่ย แล้วโดนสาปแช่งหรือเปล่า แล้วคำสาปที่ว่าจะเกิดจริงหรือไม่บทความนี้ จะอธิบาย

     คำสาปแช่งคือคำกล่าวที่แสดงความปรารถนาให้เกิดสิ่งร้าย อันตรายร้ายแรงกับผู้อื่นตามความต้องการตนเอง คติความเชื่อจากคนโบราณเชื่อว่าคำสาปจะเป็นจริงตามผู้สาปแช่งได้ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้ที่สาปแช่งได้รับความเดือดร้อนทุกข์กายใจ จากการกระทำแล้วเกิดความอาฆาตพยาบาทผู้กระทำ แล้วกล่าวคำสาปแช่งผลจะเกิดจริงกับผู้กระทำตามคำเปล่งวาจาที่กล่าว ความรุนแรงจะมากน้อยแปรผันตามความเดือดร้อนทุกข์กายใจ จากการกระทำโดยมีเงื่อนไขว่าผู้ที่เปล่งวาจาสาปแช่งจะต้องเป็นคนดี มีศีลธรรม แต่โดนผู้อื่นที่ไร้ศีลธรรมกระทำแบบเจตนา

     การสาปแช่งเกิดจากตบะผู้ที่สาปแช่ง กล่าวคือผู้ที่มีความเพียรหรือธรรมที่พยายามให้กิเลสหมดไป จะเกิดอำนาจแฝงเปล่งวาจาสาปแช่งผู้กระทำ จะเกิดผลตามคำสาปแช่ง
MulticollaC
ส่วนใหญ่แล้วกรณีนี้จะไม่ค่อยเกิดเพราะผู้ที่บำเพ็ญเพียรจนเกิดตบะส่วนใหญ่จะวางเฉยไม่เกิดอารมณ์โกรธ ผู้สาปแช่งมีความรักสมบัติตนเองและหวงบริเวณที่เป็นส่วนตัวมิอยากให้ผู้อื่นเข้ามาหยิบฉวยหรือเข้ามาโดยมิได้รับอนุญาต เปล่งวาจาสาปแช่ง คำสาปนั้นจะเกิดผลจริงมีประวัติจากสมัยอียิปต์โบราณว่าผู้ที่เข้าไปในสุสานฟาโรห์โดยมิได้รับอนุญาตจะต้องมีเหตุเป็นไปทุกราย จนกระทั่งเกิดเป็นปริศนาอยู่ทุกวันนี้

     ส่วนพิธีกรรมสาปแช่งจะต่างกันไปตามความเชื่อแต่ละชาติพันธุ์ ความเชื่อชาวไทยจะใช้วิธีเผาพริกเผาเกลือสาปแช่ง เป็นพิธีกรรมพื้นบ้านทำโดยผู้ที่เกิดอารมณ์โกรธแค้นหยิบเกลือมาหยิบมือตอนเช้าให้หันไปทางทิศตะวันออกเปล่งวาจาสาปแช่งผู้ที่ทำให้ตนเดือนร้อนแล้วเทน้ำใส่มือให้เกลือละลาย ตอนเย็นให้หันไปทิศตะวันตก โยนเกลือใส่กองไฟให้เกลือกระจายไปกับกองไฟ หรือวิธีโยนพริกกับเกลือลงไปในกองไฟพร้อมคำด่าสาปแช่ง ผู้ที่โดนสาปแช่งจะร้อนลุ่มกระวนกระวายใจ

     พิธีกรรมเรื่องการสาปแช่ง เกิดจากการกระทำผู้ที่เดือดร้อนกระทำให้ผู้อื่นที่ทำให้ตนเดือดร้อนต้องได้รับผลกรรมจากคำกล่าว ฉะนั้นการป้องกันการโดนสาปแช่งแบบง่าย ๆ คือไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่น รักษาศีลเพราะศีลจะป้องกันภัยแก่ผู้รักษา 

ขอบคุณข้อมูลจาก:horoscope.thaiza

โพสต์โดย : monnyboy