Social :วันอุกาฟ้าเหลือง ลางร้ายบอกเหตุภัยพิบัติ!!

06 ส.ค. 60 09:08
วันอุกาฟ้าเหลือง ลางร้ายบอกเหตุภัยพิบัติ!!

วันอุกาฟ้าเหลือง ลางร้ายบอกเหตุภัยพิบัติ!!

วันอุกาฟ้าเหลือง ลางร้ายบอกเหตุภัยพิบัติ

คนโบราณมีความเชื่อ สิ่งที่ห้ามและสิ่งที่ควรปฏิบัติประจำอาชีพตนเองแต่อาชีพแล้วสืบทอดความเชื่อจากรุ่นสู่รุ่นเพราะเป็นองค์ความรู้ป้องกันอันตรายบางอย่างแก่ลูกหลานที่จะสืบอาชีพต่อไป ชาวประมงคือผู้ที่มีอาชีพหาปลาทางทะเล เสี่ยงอันตรายจากคลื่นลม น้ำทะเลลึก สร้างความเชื่อจากปรากฏการณ์อุกาฟ้าเหลืองเพื่อป้องกันอะไร น่าสะพรึงกลัวแค่ไหน ควรปฏิบัติอย่างไร แล้วความจริงอธิบายได้ว่าอย่างไร บทความนี้ จะอธิบาย

     อุกาฟ้าเหลืองคือปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอย่างหนึ่งเกิดจากการที่เมฆชั้นล่างสุดลอยตัวลงต่ำเพราะมีการควบแน่นจากละอองน้ำจำนวนมากและจะตกลงมาเป็นฝนตามวัฏจักรของน้ำ แล้วมีแสงอาทิตย์ส่องผ่านละอองน้ำที่ว่าจนเกิดการหักเหของแสงเป็นสีส้มแดง สีเหลืองปรากฏบนท้องฟ้าแล้วแต่การหักเหของแสงอาทิตย์ขณะนั้น ส่วนใหญ่จะเกิดตอนเย็น หรือเช้าตรู่ องศาการส่องจากมุมแสงอาทิตย์จะทแยงจากมุมท้องฟ้าสู่ละอองน้ำพอดี ชาวประมงที่ออกหาปลาในทะเลรุ่นก่อนพบและคุ้นเคยกับปรากฏการณ์ที่ว่า จนเกิดเป็นพฤติกรรมการเรียนรู้ว่าจะเกิดพายุฝนในที่สุด นานวันเมื่อเกิดซ้ำ ๆ กันบ่อยครั้ง ชาวประมงที่ทำอาชีพนี้นาน ๆ จะตกผลึกเป็นความเชื่อสืบรุ่นสู่รุ่นว่าไม่ควรออกทะเลหาปลา

   
MulticollaC
 แสงอาทิตย์เมื่อส่องผ่านละอองน้ำที่ควบแน่นจะเกิดการหักเหเป็นแสงสีม่วง คราม น้ำเงิน เขียว เหลือง แสด แดงหรือที่เรียกว่าสีรุ้งกินน้ำ แต่สีที่สะท้อนยังไม่หมดเหลือสีเหลือง แสด แดงปรากฏอยู่บนท้องฟ้าเป็นที่มาของคำว่าอุกาฟ้าเหลือง เกิดเป็นความเชื่อประจำอาชีพชาวประมงว่าเมื่อมีปรากฏการณ์เช่นนี้ไม่ควรออกทะเล มิฉะนั้นจะเกิดอันตราย

     อาชีพชาวประมงคืออาชีพที่หาปลาทะเลเป็นส่วนใหญ่เป็นอาชีพที่คนไทยภาคใต้ทำมานาน และสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจ มีการปรับปรุงกระบวนการจับปลามีคุณภาพส่งผลให้มีจำนวนปลาที่จับได้มากขึ้น แต่ผู้ที่ทำอาชีพนี้ควรมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง อดทนกับความลำบากที่ต้องอยู่กับทะเลนาน ๆ ควรเชี่ยวชาญการจับสัตว์น้ำ และเข้าใจธรรมชาติทางทะเล กระทั่งบางคนออกทะเลไปหลายวันเสี่ยงภัยมากที่สุดโดยเฉพาะฤดูฝน มีพายุลมแรงส่งผลให้เกิดคลื่นลมทะเล เสี่ยงภัยกับการเสียชีวิต จะมีความเชื่อเรื่องปรากฏการณ์อุกาฟ้าเหลืองสำหรับการเตือนภัย

ขอบคุณข้อมูลจาก:horoscope.thaiza.

โพสต์โดย : monnyboy