Social :ศักดิ์สิทธิ์ยิ่งกว่าพระ!!! 'ชายผ้านุ่งแม่' สิ่งมงคลช่วยคุ้มครองให้ลูกแคล้วคลาด ปลอดภัย

10 ส.ค. 60 12:08
ศักดิ์สิทธิ์ยิ่งกว่าพระ!!! 'ชายผ้านุ่งแม่' สิ่งมงคลช่วยคุ้มครองให้ลูกแคล้วคลาด ปลอดภัย

ศักดิ์สิทธิ์ยิ่งกว่าพระ!!! 'ชายผ้านุ่งแม่' สิ่งมงคลช่วยคุ้มครองให้ลูกแคล้วคลาด ปลอดภัย

ศักดิ์สิทธิ์ยิ่งกว่าพระ!!! 'ชายผ้านุ่งแม่' สิ่งมงคลช่วยคุ้มครองให้ลูกแคล้วคลาด ปลอดภัย

ความเชื่อเรื่องการอยู่ยงคงกระพัน ฟันแทงไม่เข้า คือความเชื่อที่คนโบราณใฝ่ฝันตกทอดกันมาเพราะสมัยก่อนมีศึกสงครามกันมาก แต่ความเชื่อเรื่องราวที่ว่ายังคงอยู่กับคนรุ่นใหม่เพราะ ภัยอันตรายมีอยู่ทุกหนแห่ง และคนโบราณมีความเชื่อว่าชายผ้านุ่งแม่ คือสิ่งมงคลที่คอยคุ้มครองลูกแคล้วคลาด ปลอดภัยจากภัยร้าย แล้วจะพกพาอย่างไร เลือกชายผ้านุ่งแบบไหน บทความนี้ จะอธิบาย

      สมัยก่อนเรียกอาภรณ์ที่นุ่งปกปิดส่วนล่างร่างกายว่าผ้านุ่ง และสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นทุกครั้งที่หญิงสาวนุ่งห่มจะนุ่งผ้าจีบ มีผ้าคาดอกห่มสไบเฉียงส่วนผ้านุ่งเป็นโจงกระเบน บางรายสวมเหนือเข่าเพราะสะดวกเวลาทำงานบ้าน มีเข็มขัดขนาดใหญ่คาดทับไว้ จะหลวมหรือรัดแน่นเมื่อมีครรภ์ แล้วขณะคลอดหมอตำแยบางคนจะฉีกชายผ้านุ่งแม่ขณะคลอดลูกห่อตัวเด็กไว้ ก่อนที่จะล้างทำความสะอาด และฉีกชายผ้านุ่งไว้เป็นมงคลแก่เด็กที่คลอด 

MulticollaC
     ต่อมาคนโบราณมีความเชื่อว่าการนำชายผ้านุ่งแม่ที่ฉีกไว้ ทำผ้าประเจียดหรือเป็นมงคลสวมหัวก่อนออกรบ ผลคือผู้ที่ปฏิบัติแคล้วคลาดจากคมหอกคมดาบทุกคน จนกระทั่งเป็นความเชื่อว่าชายผ้านุ่งแม่คือสิ่งมงคลคุ้มครองลูกให้พ้นจากภัยอันตรายทั้งปวง แต่คนรุ่นใหม่ที่สืบทอดความเชื่อที่ว่าจะไปฉีกชายผ้าที่แม่ตนเองนุ่งมาเก็บไว้กับตัว เป็นเครื่องรางของขลังประจำตัว โดยเฉพาะทหารที่จะต้องไปรับใช้ชาติ คนโบราณสอนว่า ชายผ้านุ่งแม่ที่จะมีความขลังที่สุดแก่ผู้ที่จะนำไว้กับตัวเองเมื่อ เป็นชายผ้านุ่งจากแม่ที่แท้จริงที่คลอดตนออกมา ผ้านุ่งที่ว่าเป็นผ้านุ่งขณะคลอดลูกคนนั้น ก่อนที่จะตกฟาก และเป็นชายผ้านุ่งที่แม่ฉีกให้กับมือ คนโบราณว่ามีคุณมากกว่าสิ่งใด เป็นการสะท้อนว่าคนโบราณรักและเทิดทูนแม่เป็นบุคคลที่สูงส่ง

     ความเชื่ออยู่คู่กับคนไทยมานาน และเรื่องชายผ้านุ่งแม่ อาจเป็นอุบายให้ลูกรักและเทิดทูนแม่ เป็นกำลังใจจะคุ้มครองลูกแคล้วคลาด ปลอดภัย

ขอบคุณข้อมูลจาก:horoscope.thaiza

โพสต์โดย : monnyboy