Social :การประหารชีวิตด้วยท่อนจันทร์

12 ส.ค. 60 08:08
การประหารชีวิตด้วยท่อนจันทร์

การประหารชีวิตด้วยท่อนจันทร์

การประหารชีวิตด้วยท่อนจันทร์
 
คติความเชื่อคนไทยโบราณว่าพระโลหิตของเจ้าครองนครหยดลงสู่พื้นจะทำให้บ้านเมืองลุกเป็นไฟ ดังนั้นเมื่อมีเหตุสำเร็จโทษเจ้าครองนคร หรือพระมหากษัตริย์ ด้วยการประหารชีวิต การตัดศีรษะแบบคนสามัญย่อมกระทำมิได้ การประหารชีวิตจะทำโดยท่อนจันทร์ แล้ววิธีทำอย่างไร Horoscope thaiza จะอธิบาย 

     การลงโทษเจ้าครองนคร หรือ พระมหากษัตริย์ รวมทั้งพระบรมวงศานุวงษ์ชั้นสูงวิธีประหารชีวิตต้องใช้กรรมวิธีที่สมพระเกียรติ ประวัติศาสตร์จารึกว่าเริ่มกำหนดครั้งแรกสมัยแผ่นดินพระเจ้าอู่ทอง กษัตริย์องค์แรกของอยุธยา ส่วนขั้นตอนสำเร็จโทษด้วยท่อนจันทร์ เริ่มจากพันธนาการร่างแล้วสวมกระสอบกำมะหยี่สีแดง ตั้งแต่พระเศียรไปกระทั่งปลายพระบาท ห้ามผู้ใดจับต้องพระวรกาย แม้กระทั่งหมื่นทะลวงฟันที่ทำหน้าที่เพชฌฆาต หมื่นทะลวงฟันจะไหว้ครูและขอขมา 

   
Lif
 การประหารชีวิตด้วยท่อนจันทร์จะทุบจากพระศอก่อน แล้วไปที่พระเศียรแล้วทุบตามพระวรกาย แล้วนำร่างพระศพไปฝังพร้อมไม้จันทร์ การประหารชีวิตด้วยท่อนจันทร์กระทำที่วัดโคกพระยา คติความเชื่อคนไทยโบราณว่าไม้จันทร์เป็นไม้หอม ไม้ชั้นสูง 


     การแบ่งแยกชนชั้นกระทำทุกชนชาติเช่นกัน สมัยราชวงศ์ซ้อง เปาบุ้นจิ้น มีการเลือกเครื่องประหารสำหรับการลงโทษเจ้าครองนคร หรือพระมหากษัตริย์ รวมทั้งพระบรมวงศานุวงษ์ชั้นสูงโดยเครื่องประหารหัวเป็นมังกร 

     ตั้งแต่เริ่มใช้วิธีการประหารชีวิตด้วยท่อนจันทร์พระเจ้าทองลันเป็นกษัตริย์พระองค์แรกที่โดนสำเร็จโทษ จวบจนสมัยปลายรัตนโกสินทร์มีการยกเลิกโทษนี้ 


ขอบคุณข้อมูลจาก:horoscope.thaiza

โพสต์โดย : monnyboy