Social :สวดมนต์อย่างไรจึงจะเกิดกุศลขึ้น?

17 ส.ค. 60 15:08
สวดมนต์อย่างไรจึงจะเกิดกุศลขึ้น?

สวดมนต์อย่างไรจึงจะเกิดกุศลขึ้น?

การสวดมนต์  ถือเป็นการทำบุญอย่างหนึ่งในศาสนาพุทธ เชื่อว่าชาวพุทธหลายๆคนสวดมนต์ได้ อย่างน้อยก็นะโม 3 จบ แต่คำถามที่ตามมาก็คือ เราจะทำบุญด้วยการสวดมนต์ทั้งที สวดมนต์อย่างไรจึงจะเกิดกุศลขึ้น? 

         เราจะทำบุญด้วยการสวดมนต์ทั้งที สวดมนต์อย่างไรจึงจะเกิดกุศลขึ้น? 

        ทำไมต้องสวดมนต์? 

         การสวดมนต์  เป็นกุศโลบายที่จะทำให้จิตมีสติและตั้งมั่นเป็นสมาธิอยู่กับบทมนต์ที่สวด จึงถือได้ว่าเป็นการพัฒนาจิตให้มีสติขั้นต้นในรูปแบบของสมถภาวนา นอกจากทำให้จิตตั้งมั่นเป็นสมาธิแล้ว  การสวดมนต์ ยังมีผลดีต่อสุขภาพด้วย เพราะเมื่อเจริญสติแล้วสมาธิย่อมเกิด และเมื่อสมาธิเกิดจิตจะตั้งมั่นเป็นสมาธิ ทำให้การปรุงแต่งของจิตเป็นอารมณ์ลดน้อยลง และส่งผลให้พลังงานของร่างกายเพิ่มมากขึ้น ความเจ็บไข้ได้ป่วยจึงลดลงเป็นธรรมดา และมีสุขภาพร่างกายดีเป็นผลในเบื้องสุด 
        สวดมนต์อย่างไรให้ถูกวิธี? 

        วิธี สวดมนต์ ให้ดีที่สุดคือ ต้องสวดด้วยการให้จิตจดจ่ออยู่กับบท สวดมนต์  ระลึกถึงคุณของพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ด้วยใจที่นอบน้อม อ่อนน้อม ศรัทธา และเชื่อมั่นในคุณธรรมของพระพุทธเจ้า และควรจะสวดออกเสียงเพื่อทำกรรมทั้งสามให้สมบูรณ์ คือ มโนกรรม กายกรรม และวจีกรรม ผลของกุศลจึงจะเกิดขึ้นได้อย่างสมบูรณ์ สำหรับเรื่องภาษาของบทมนต์ที่ใช้นั้น จะใช้ภาษาอะไรก็ได้ แต่ต้องไม่ผิดเพี้ยนไปจากต้นฉบับ
MulticollaC
ยิ่งรู้ความหมายของบทมนต์ที่สวดด้วยยิ่งดี เพราะเท่ากับเป็นการเจริญปัญญาให้ถูกตรงได้ในอีกทางหนึ่งด้วย หากบุญเก่าส่งผลถึงพร้อม สามารถทำให้บรรลุธรรมขณะที่กำลังสวดมนต์เลยก็ได้ 


        สวดมนต์บทไหนดี? 


        เบื้องต้นควรสวดบทบูชาคุณพระรัตนตรัย คือ นะโม ตัสสะฯ แล้วต่อด้วย อิติปิโสฯ สวากขาโตฯ และ สุปะฏิปันโนฯไปจนจบ เพื่อให้จิตจดจ่อมั่นคงในพระรัตนตรัย ส่วนมนต์บทอื่นๆเช่น พาหุง พระปริตร ชินบัญชรฯลฯ นั้น ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ว่าจะสวดเพื่ออะไร เพราะบทสวดแต่ละบทมีความหมายไม่เหมือนกัน และมีวัตถุประสงค์ต่างกัน เช่น ถ้าประสงค์จะรบชนะข้าศึกควรจะสวดพุทธชัยมงคลคาถา หรือที่เรียกกันว่า บทสวดพาหุง แต่ถ้าจะต้องนอนในป่า ให้สวดเมตตาปริตร และขันธปริตร เพื่อปกป้องตนเองจากภูตผีปีศาจ สัตว์ร้าย และสัตว์มีพิษ 


        ถ้าประสบภัยแล้งให้สวดรัตนปริตร ดังที่พระพุทธเจ้าทรงสอนพระอานนท์ให้นำไปสวดตอนที่เกิดภัยแล้งขึ้นที่แคว้น วัชชี หากประสงค์จะไม่ให้ตกจากที่สูงให้สวดบทธชัคคปริตร หรือหากจะต้องเดินทางไปในที่อันตรายให้สวดบท โมรปริตร ส่วนมนต์บทชินบัญชรที่คนนิยมสวดกันนั้น เป็นการอัญเชิญพระอรหันตสาวกมาล้อมรอบตัวเอง ซึ่งย่อมไม่มีประโยชน์ถ้าผู้สวดยังพร่องในศีลธรรม เพราะการสวดมนต์จะให้ผลได้ ศีลของผู้สวดจะต้องบริสุทธิ์ เหมือนกับการห้อยวัตถุมงคล ที่ไม่ว่าพระจะดังอย่างไร หากคนห้อยยังประพฤติทุศีลก็ไม่มีประโยชน์ เพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคุ้มครองเฉพาะผู้ที่มีศีลมีธรรมเท่านั้น ผู้มีศีลมีธรรมจึงไม่จำเป็นต้องห้อยวัตถุมงคล เพราะมีเทวดาคุ้มรักษาให้อยู่รอดปลอดภัยอยู่แล้ว 

        ใครว่าการทำบุญทำกุศลจะต้องทำด้วยเงินทองอย่างเดียวเท่านั้น ไม่จริงเลยค่ะ เพียงแค่เรามีความตั้งใจจริงมีจิตที่พร้อมจะทำบุญ แล้วตั้งใจสวดมนต์อย่างมีสมาธิเพียงแค่นี้เราก็จะได้กุศลแล้วล่ะค่ะ 

ขอบคุุณข้อมูลจาก: horoscope.thaiza.

โพสต์โดย : monnyboy