Social :อย่าคิดว่าไม่สำคัญ!!! วิธีการไหว้ผีบ้านผีเรือนในเเบบโบราณ ให้อยู่ดีกินดีและร่ำรวย!!

02 ก.ย. 60 10:09
อย่าคิดว่าไม่สำคัญ!!! วิธีการไหว้ผีบ้านผีเรือนในเเบบโบราณ ให้อยู่ดีกินดีและร่ำรวย!!

อย่าคิดว่าไม่สำคัญ!!! วิธีการไหว้ผีบ้านผีเรือนในเเบบโบราณ ให้อยู่ดีกินดีและร่ำรวย!!

การไหว้ผีบ้านผีเรือนนั้นเป็นวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาเเต่โบราณเเละเป็นความเชื่อที่ปู่ย่าตายายบรรพบุรุษของเราสืบทอดกันมาช้านาน ผีบ้านผีเรือนมีความเชื่อกันว่าท่านจะคอยปกปักษ์รักษาบ้านเเละตัวเราให้ปลอดภัยไม่ให้สิ่งอื่นใดมาทำอันตรายเราได้ ปู่ย่าตายายเรี่ยกอีกชื่อหนึ่งว่า ผีพ่อเฒ่าเจ้าเรือน ผีพ่อเฒ่าใหญ่ ผีเหย้าผีเรือน คือผีบรรพบุรุษของเราที่ตายไปเเล้ว บ้านใดที่นับถือและบูชาจะทำหิ้งขนาด ๑-๒ ฟุต วางของใช้ของบรรพบุรุษ เเละจะมีของใช้ไว้ให้ คือพระห้อยคอ หนังสือ เสื้อผ้า ฯลฯ เเละวิธีการดังกล่าวนี้จะต้องทำเป็นประจำทุกปี มิเช่นนั้น จะทำให้ผีตนอื่นเข้ามารบกวนละทำให้บุคคลในบ้านมีอาการเจ็บป่วย อยู่ไม่สงบสุข


การจัดพิธีกรรมเซ่นไหว้ผีบ้านผีเรือน มักจะให้ผู้สูงอายุเป็นผู้ทำพิธี จึงทำให้ผู้สูงอายุมีความหมายต่อลูกหลานเป็นการให้ความสำคัญแก่ผู้ควรเคารพ สร้างความสัมพันธ์ระหว่างเครือญาติ ความรู้สึกโดดเดี่ยวจึงไม่มี ทำให้ลูกหลานมีความกตัญญูต่อบรรพบุรุษของตน

MulticollaC

การเซ่นไหว้ผีบ้านผีเรือนนี้นิยมกระทำในวันตรุษ วันสารท วันเกิดของบรรพบุรุษ วันเอาข้าวขึ้นยุ้ง วันรับขวัญ โดยผู้ทำพิธีจะเลือกเอาวันใดวันหนึ่งทำการเซ่นไหว้ บางบ้านจะเซ่นด้วยอาหารคาวหวานที่บรรพบุรุษชอบ บางบ้านเซ่นด้วยหัวหมู ไก่ หมาก พลู ขนม บุหรี่ เหล้า ดอกไม้ (นิยมใช้ดอกพุด) บางบ้านจุดตะเกียงบางบ้านจุดเทียนผู้ทำพิธีจะจุดธูปบอกกล่าวผีบ้านผีเรือนว่า...

"ลูกหลานเอาของ... มาเซ่นไหว้เชิญมารับประทาน และขอให้คุ้มครอง... ให้อยู่ดีกินดีและร่ำรวย"

บางครั้งหากบ้านใดมีคนป่วยหรือมีความทุกข์ต้องการให้ผีเรือนมาช่วย ก็อาจเซ่นไหว้ และเมื่อหายทุกข์หรือหายป่วย จะต้องเซ่นไหว้หรือแก้บนตามที่บอกกล่าวผีบ้านผีเรือนไว้

ขอบคุุณข้อมูลจาก:xfile.teenee

โพสต์โดย : monnyboy