Social :จริงหรือไม่! โบราณว่าไว้ ผู้ชายมักมีสติปัญญาฉลาด มากกว่าผู้หญิงหลายเท่า

10 ต.ค. 60 06:10
จริงหรือไม่! โบราณว่าไว้ ผู้ชายมักมีสติปัญญาฉลาด มากกว่าผู้หญิงหลายเท่า

จริงหรือไม่! โบราณว่าไว้ ผู้ชายมักมีสติปัญญาฉลาด มากกว่าผู้หญิงหลายเท่า

ในปัจจุบันความเท่าเทียมของหญิงกับชายนั้นจะเสมอภาคกัน ซึ่งต่างกับสมัยก่อนที่มองว่าผู้ชายนั้นมีความสำคัญมากกว่าผู้หญิง และเป็นเพศที่ควรเทิดทูนยกย่อง ซึ่งรวมไปถึงความเชื่อเรื่องของสติปัญญาที่มักมองว่าผู้ชายนั้นฉลาดกว่าผู้หญิง     หากมองตามความเป็นจริงแล้ว เรื่องเพศนั้น ไม่ได้มีอิทธิพลต่อปัญญาแต่อย่างใด ผู้หญิงก็สามารถเรียนได้ดีเท่ากับผู้ชาย แต่ในสมัยนั้นผู้หญิงไม่มีโอกาสได้เรียนเหมือนกับผู้ชาย
Lif
เพราะมองว่าไม่ใช่เรื่องสำคัญสำหรับผู้หญิง ยิ่งกว่านั้นยังเคยปรากฏว่า ผู้หญิงเรียนบางวิชาได้ดีกว่าผู้ชายด้วยซ้ำไป นอกจากนี้ผู้หญิงก็สามารถทำงานในหน้าที่สำคัญๆ 

ได้ดีเท่าๆ กับผู้ชาย สิ่งที่ผู้หญิงอาจเป็นรองผู้ชายอยู่บ้างก็เห็นจะได้แก่ กำลังกาย และความรู้รอบตัว เป็นต้น

ขอบคุณข้อมูลจาก:horoscope.thaiza

โพสต์โดย : monnyboy