Social :โครงการครูคืนถิ่นบรรจุเข้ารับราชการ 48,374 อัตรา

29 เม.ย. 59 10:53
โครงการครูคืนถิ่นบรรจุเข้ารับราชการ 48,374 อัตรา

โครงการครูคืนถิ่นบรรจุเข้ารับราชการ 48,374 อัตรา

คณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการ ครูคืนถิ่น  บรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 48,374 อัตรา
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559 พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่ามติที่ประชุม ครม.เห็นชอบโครงการผลิตครูเพื่อท้องถิ่น โดยแบ่งเป็นสองกลุ่ม ดังนี้
1. เปิดรับสมัครสอบบรรจุในเดือนตุลาคม 2559 ทั้งกลุ่มครูวุฒิปริญญาตรีหลักสูตร 5 ปี และกลุ่มวุฒิปริญญาตรีสาขาอื่นแต่ต้องเรียน ป.บัณฑิตเพิ่มหากสอบบรรจุได้ (ไม่จบวุฒิครูก็สมัครสอบได้)
- ในส่วนของ สพฐ. จำนวน 3,845 อัตรา 
- ในส่วนของ สอศ จำนวน 224 อัตรา

MulticollaC
- ในส่วนของ กศน. 10 อัตรา

2. รับสมัครจากกลุ่มนักศึกษาในชั้นปีที่ 1 - 5 ที่จบการศึกษาในปี 2559 - 2563 จำนวน 26,732 คน  และจากนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า  เรียนปี 2559 - 2563 เพื่อที่จะจบระดับปริญญาตรีในปี 2564 - 2568 จำนวน 21,651 คน

โดยรวมทั้ง โครงการครูคืนถิ่น  จะบรรจุได้ จำนวน 48,374 อัตรา
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมต่อไป

โพสต์โดย : อาจารย์ตาใส

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ดูทั้งหมด