Social :ประกาศจาก.. สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับสมัครงาน ตำแหน่งบรรณารักษ์ปฏิบัติการ ( 22 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2561 )

12 ม.ค. 61 19:01
ประกาศจาก.. สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับสมัครงาน ตำแหน่งบรรณารักษ์ปฏิบัติการ ( 22 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2561 )

ประกาศจาก.. สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับสมัครงาน ตำแหน่งบรรณารักษ์ปฏิบัติการ ( 22 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2561 )

ประกาศรับสมัคร

12 มกราคม 2561

รายละเอียด

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ

ตำแหน่ง : บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : 1. ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ หรือบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ หรือสารสนเทศศึกษา หรือสารนิเทศศาสตร์ และ 
Lif
2. เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ตามเอกสารต้นฉบับที่แนบ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ตามเอกสารต้นฉบับที่แนบ

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2561 ถึง วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=24595ขอบคุณข้อมูลจาก:jobthaiweb.com

โพสต์โดย : monnyboy

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ดูทั้งหมด