Social :ประกาศจาก...กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครงาน ตำแหน่งดุริยางคศิลปินปฏิบัติงาน (ไวโอลิน) ( 23 มกราคม - 12 กุมภาพันธ์ 2561 )

19 ม.ค. 61 11:01
ประกาศจาก...กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครงาน ตำแหน่งดุริยางคศิลปินปฏิบัติงาน (ไวโอลิน) ( 23 มกราคม - 12 กุมภาพันธ์ 2561 )

ประกาศจาก...กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครงาน ตำแหน่งดุริยางคศิลปินปฏิบัติงาน (ไวโอลิน) ( 23 มกราคม - 12 กุมภาพันธ์ 2561 )

ประกาศรับสมัคร

19 มกราคม 2561

รายละเอียด
กรมประชาสัมพันธ์ จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ตำแหน่ง : ดุริยางคศิลปินปฏิบัติงาน (ไวโอลิน)
อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางดุริยางคศิลป์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ด้านการปฏิบัติการ 
(1) ปฏิบัติงานทางด้านดนตรีไทยหรือสากล เพื่อเป็นการอนุรักษ์เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมด้านดนตรี 
(2) ฝึกซ้อม และศึกษา จดจำ บทเพลง โน้ตเพลงต่าง ๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และเป็นการพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงาน 
(3) จัดเตรียม ดูแลเก็บรักษาเครื่องดนตรีและอุปกรณ์อื่น ๆ เพื่อให้พร้อมต่อการแสดง 
(4) รวบรวม คัดลอก และจัดทำบทเพลง
Lif
และโน้ตเพลงที่มีคุณค่าและหายากเพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและเผยแพร่งานด้านดนตรีให้แพร่หลาย 
2. ด้านการบริการ 
(1) เผยแพร่งานด้านดนตรี เพื่อให้ความรู้และความบันเทิงแก่สาธารณชนและผู้ที่สนใจ 
(2) ประสานงานกับบุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ความช่วยเหลือในด้านที่ตนรับผิดชอบ

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1. การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง 
สอบข้อเขียน (๑๐๐ คะแนน) 
โดยจะทดสอบ ตามเอกสาร ความสามารถในการเขียนทฤษฎีโน้ต 
ทฤษฎีดนตรีสากล 
หลักปฏิบัติของการเป็นนักดนตรีที่เป็นมืออาชีพ 
สอบปฏิบัติ (๑๐๐ คะแนน) 
โดยจะทดสอบ เล่นดนตรี ไวโอลิน (กรมประชาสัมพันธ์จะจัดเตรียมโน้ตดนตรี และเครื่องดนตรีให้) 
เล่นดนตรี ดับเบิ้ลเบส (กรมประชาสัมพันธ์จะจัดเตรียมโน้ตดนตรี และเครื่องดนตรีให้) 
2. การสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) 100 คะแนน

เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2561 ถึง วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=24634


ขอบคุุณข้อมูลจาก:.jobthaiweb.com

โพสต์โดย : monnyboy

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ดูทั้งหมด