Social :ประกาศจาก.. สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) ( 12 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2561 )

10 ก.พ. 61 07:02
ประกาศจาก.. สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) ( 12 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2561 )

ประกาศจาก.. สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) ( 12 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2561 )

ประกาศรับสมัคร

9 กุมภาพันธ์ 2561

รายละเอียด

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ

ตำแหน่ง : นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ (ปริญญาตรี)
อัตราเงินเดือน : 15,000 - 16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :
รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศ 2

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศ 2
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศ 2
ทักษะ/สมรรถนะ : รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศ 2

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ถึง วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=24719


ขอบคุณข้อมูลจาก:jobthaiweb.com

โพสต์โดย : monnyboy