Social :ประกาศจาก.. สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล (ส่วนกลาง) ( 12 กุมภาพันธ์ - 19 กุมภาพันธ์ 2561 )

10 ก.พ. 61 07:02
ประกาศจาก.. สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล (ส่วนกลาง) ( 12 กุมภาพันธ์ - 19 กุมภาพันธ์ 2561 )

ประกาศจาก.. สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล (ส่วนกลาง) ( 12 กุมภาพันธ์ - 19 กุมภาพันธ์ 2561 )

ประกาศรับสมัคร

9 กุมภาพันธ์ 2561

รายละเอียด

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล (ส่วนกลาง)
อัตราเงินเดือน : 21000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ
วิธีการเลือกสรร : ตามเอกสาร ความรู้ความสามารถ
รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

สมรรถนะ
รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ
วิธีการประเมิน : รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ
เกณฑ์การประเมิน : รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ถึง วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=24715


ขอบคุณข้อมูลจาก:jobthaiweb.com

โพสต์โดย : monnyboy