Social :“เปรมชัย” หลุดข้อหาทารุณกรรมสัตว์ ปมล่าเสือดำ

23 ก.พ. 61 19:00
“เปรมชัย” หลุดข้อหาทารุณกรรมสัตว์ ปมล่าเสือดำ

“เปรมชัย” หลุดข้อหาทารุณกรรมสัตว์ ปมล่าเสือดำ

“เปรมชัย” หลุดข้อหาทารุณกรรมสัตว์ ปมล่าเสือดำ


เปรมชัย กรรณสูต ซีอีโอบริษัทอิตาเลียนไทย หลุดข้อหาทารุณกรรมสัตว์ หลังหัวหน้าด่านกักสัตว์กาญจนบุรี ผู้ร้องทุกข์ได้ถอนการแจ้งข้อกล่าวหา เพราะไม่เข้าข่ายตาม พ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมสัตว์ แต่อาจเจอแจ้งข้อหาผิด พ.ร.บ.อาวุธปืน

ความคืบหน้าการแจ้งข้อหานายเปรมชัย กับพวก กรณีลักลอบเข้าไปล่าสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ด้านตะวันตก ขณะนี้แจ้งไป 9 ข้อหา ส่วนข้อหาที่ 10 ทารุณกรรมสัตว์ ที่ นายณรงค์ชัย สังวรวงศา หัวหน้าด่านกักสัตว์กาญจนบุรี ไปร้องทุกข์กล่าวโทษไว้ ล่าสุดถอนการแจ้งข้อกล่าวหาแล้ว เนื่องจากไม่เข้าข่ายข้อกฏหมายและคำนิยามตาม พ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์

ขณะเดียวกัน นายเปรมชัย อาจถูกแจ้งข้อหาผิด พ.ร.บ.อาวุธปืน เนื่องจากปืน 6 กระบอกที่ยึดได้ เป็นปืนเถื่อนไม่มีใบอนุญาต

ด้านทนายความของนายเปรมชัย ยืนยันว่า วันที่
MulticollaC
5 มีนาคมนี้ นายเปรมชัยจะไปพบพนักงานสอบสวนเพื่อให้ปากคำเพิ่มเติมที่ สภ.ทองผาภูมิ แน่นอน

ทั้งนี้ ตาม พ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 นิยามคำว่าสัตว์ ในมาตรา 3 หมายถึงสัตว์ที่เลี้ยงไว้เพื่อเป็นสัตว์บ้าน สัตว์เลี้ยงเพื่อใช้งาน ใช้เป็นพาหนะ สัตว์เลี้ยงเพื่อใช้เป็นเพื่อน สัตว์เลี้ยงเพื่อใช้เป็นอาหาร และใช้ในการแสดง หรือสัตว์เลี้ยงเพื่อใช้ในการอื่น

ส่วนการทารุณกรรม หมายความถึง การกระทำหรืองดเว้นการกระทำใดๆ ที่ทำให้สัตว์ได้รับความทุกข์ทรมาณ ไม่ว่าทางร่างกายหรือจิตใจ ให้ได้รับความเจ็บปวด เจ็บป่วย ทุพพลภาพ หรืออาจมีผลทำให้สัตว์ตาย และให้หมายความถึงการใช้สัตว์พิการ สัตว์เจ็บป่วย สัตว์ชรา หรือสัตว์ที่กำลังตั้งท้อง มาแสวงหาผลประโยชน์ ห้ามใช้สัตว์ประกอบกามกิจ ใช้ทำงานเกินสมควร หรือใช้ให้ทำงานที่ไม่สมควร


ขอขอบคุณที่มา:news.sanook.com

โพสต์โดย : Wizz

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ดูทั้งหมด