Social :ประกาศจาก.. วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป(ครู) ( 7 มีนาคม - 13 มีนาคม 2561 )

01 มี.ค. 61 07:03
ประกาศจาก.. วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป(ครู) ( 7 มีนาคม - 13 มีนาคม 2561 )

ประกาศจาก.. วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป(ครู) ( 7 มีนาคม - 13 มีนาคม 2561 )

ประกาศรับสมัคร

28 กุมภาพันธ์ 2561

รายละเอียด

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ตามเอกสารต้นฉบับ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ตามเอกสารต้นฉบับ

เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันอังคารที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=24823


ขอบคุณข้อมูลจาก:jobthaiweb.com

โพสต์โดย : monnyboy