Social :ประกาศจาก.. สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์ รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ( 15 มีนาคม - 23 มีนาคม 2561 )

01 มี.ค. 61 07:03
ประกาศจาก.. สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์ รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ( 15 มีนาคม - 23 มีนาคม 2561 )

ประกาศจาก.. สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์ รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ( 15 มีนาคม - 23 มีนาคม 2561 )

ประกาศรับสมัคร

28 กุมภาพันธ์ 2561

รายละเอียด

กรมประมง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์)
อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : รายละเอียดตามเอกสารแนบ
วิธีการเลือกสรร : ความรู้ความสามารถ
ความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

ทักษะ
ความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : สอบปฏิบัติ

สมรรถนะ
ความรู้ มนุษยสัมพันธ์ ความคิดริเริ่ม ทัศนคติและแรงจูงใจ วิธีการประเมิน
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์

เกณฑ์การประเมิน : ได้คะแนนในการประเมินไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=24822


ขอบคุณข้อมูลจาก:jobthaiweb.com

โพสต์โดย : monnyboy