Social :ประกาศจาก.. กองผลิตภันฑ์ปศุสัตว์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงมหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินเเละบัญชี(งานคลัง) ( บัดนี้ - 22 มีนาคม 2561 )

02 มี.ค. 61 19:03
ประกาศจาก.. กองผลิตภันฑ์ปศุสัตว์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงมหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินเเละบัญชี(งานคลัง) ( บัดนี้ - 22 มีนาคม 2561 )

ประกาศจาก.. กองผลิตภันฑ์ปศุสัตว์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงมหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินเเละบัญชี(งานคลัง) ( บัดนี้ - 22 มีนาคม 2561 )

ประกาศรับสมัคร

2 มีนาคม 2561

รายละเอียด

มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้

ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินเเละบัญชี(งานคลัง)
อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : โดยย่อ 

1.ตรวจสอบการเบิกตามเอกสารจ่ายค่าตอบแทนคลินิกนอกเวลา 
2.ตรวจสอบและประมวลผลข้อมูลการจ่ายเงินค่าทันตแพทย์ในระบบ SSB 
3.บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนคลินิกนอกเวลาในระบบ SAP 
4.จัดทำข้อมูลการจ่ายเงินค่าตอบแทนรายบุคคลในระบบ ATS Files. 
5.ควบคุมรายรับและรายจ่ายของโครงการตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชี 

2. หากมีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับงานด้านบัญชี อย่างน้อย 1 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ (โปรดแนบเอกสารใบรับรองประสบการณ์ทำงานเพื่อประกอบการพิจารณา) 

3. มีความรู้ความสามารถในการใช้ระบบ SAP

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : สอบคอมพิวเตอร์, สอบข้อเขียน, สอบสัมภาษณ์

เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=24837


ขอบคุณข้อมูลจาก:jobthaiweb.com

โพสต์โดย : monnyboy