Social :ประกาศจาก.. สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครงาน ตำแหน่งเศรษฐกร ( บัดนี้ - 16 มีนาคม 2561 )

02 มี.ค. 61 19:03
ประกาศจาก.. สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครงาน ตำแหน่งเศรษฐกร ( บัดนี้ - 16 มีนาคม 2561 )

ประกาศจาก.. สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครงาน ตำแหน่งเศรษฐกร ( บัดนี้ - 16 มีนาคม 2561 )

ประกาศรับสมัคร

2 มีนาคม 2561

รายละเอียด

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

ตำแหน่ง : เศรษฐกร
อัตราเงินเดือน : 17500 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 11 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : 1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี 
หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
2)
มีความรู้ความสามารถในการเขียน อ่าน พูดภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี 
3) มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ตามเอกสาร
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ตามเอกสาร
ทักษะ/สมรรถนะ : ตามเอกสาร

เปิดรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=24836


ขอบคุณข้อมูลจาก:jobthaiweb.com

โพสต์โดย : monnyboy