Social :ประกาศจาก.. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานกองทุน (หน่วยที่ 4) ( 8 มีนาคม - 14 มีนาคม 2561 )

04 มี.ค. 61 09:03
ประกาศจาก.. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานกองทุน (หน่วยที่ 4) ( 8 มีนาคม - 14 มีนาคม 2561 )

ประกาศจาก.. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานกองทุน (หน่วยที่ 4) ( 8 มีนาคม - 14 มีนาคม 2561 )

ประกาศรับสมัคร

28 กุมภาพันธ์ 2561

รายละเอียด

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง : พนักงานกองทุน (หน่วยที่ 4)
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยได้รับวุฒิปริญญาตรี 
หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
ปฏิบัติงานด้านใดด้านหนึ่ง หรือหลายด้าน ดังนี้ 
1. งานจัดการประชุม 
2. งานสารบรรณ 
3. งานสถิติ และการจัดทำผลการประชุมรายเดือน 
4. งานบันทึกข้อมูลและจัดพิมพ์หนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
5. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันพุธที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=24826


ขอบคุณข้อมูลจาก:jobthaiweb.com

โพสต์โดย : monnyboy