Social :รองผู้ว่าฯ ขอนแก่นขอโทษ หนังสือราชการสะพัด “ทำอย่างไรให้ประชาชนหายโง่”

18 มี.ค. 61 06:00
รองผู้ว่าฯ ขอนแก่นขอโทษ หนังสือราชการสะพัด “ทำอย่างไรให้ประชาชนหายโง่”

รองผู้ว่าฯ ขอนแก่นขอโทษ หนังสือราชการสะพัด “ทำอย่างไรให้ประชาชนหายโง่”

รองผู้ว่าฯ ขอนแก่นขอโทษ 
หนังสือราชการสะพัด “ทำอย่างไรให้ประชาชนหายโง่”


(18 มี.ค.) โลกออนไลน์ได้มีการเผยแพร่เอกสารราชการ ที่ลงนามโดย นายสุชัย บุตรสาระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เรื่อง ขอเชิญประชุมเพื่อเตรียมการต้อนรับนายกรัฐมนตรี ออกเมื่อวันที่ 9 มี.ค. 2561

รายละเอียดในหนังสือดังกล่าว ระบุว่า ด้วยนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการจะเดินทางมาประชุมสัญจร และลงพื้นที่จัดหวัดขอนแก่น เพื่อเป็นการเตรียมการต้อนรับนายกรัฐมนตรี ในการนี้ จังหวัดขอนแก่นได้รับมอบหมายภารกิจให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น ศึกษาธิการจังหวัด เขตพื้นที่การศึกษา และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ร่วมกันดำเนินการในภารกิจ “ทำอย่างไรให้ประชาชนหายโง่”

ภายหลังได้มีหนังสืออีกฉบับออกมาเพื่อแก้ไขฉบับแรก ออกเมื่อวันที่ 12 มี.ค. 2561 โดยระบุว่า หนังสือดังกล่าว
มีถ้อยคำทีไม่เหมาะสมทำให้มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในสาระสำคัญ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ จึงขอเชิญท่านหรือผู้แทนร่วมประชุมเพื่อร่วมหารือแนวทางในการดำเนินการในภารกิจ “ทำอย่างไรให้ประชาชนมีความรู้เท่าทันโลกที่เปลี่ยนแปลง”  อย่างไรก็ตาม หนังสือฉบับแรกนั้น สร้างเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์เป็นอย่างมาก

ล่าสุด นายสุชัย บุตรสาระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้กล่าวถึงเรื่องที่เกิดขึ้นว่า เนื้อหาหนังสือขอเชิญร่วมประชุมเพื่อเตรียมการต้อนรับนายกรัฐมนตรี ซึ่งมีข้อความบางตอน ที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่นร่างขึ้นมา เนื้อหาใจความวรรคหนึ่งว่า “ทำอย่างไรให้ประชาชนหายโง่” เสนอขึ้นมาให้ตนเองเซ็น

ในเรื่องดังกล่าวนี้ ตนเองไม่ทราบเนื้อหาและความเป็นมาของโครงการดังกล่าวแต่อย่างใด แต่ตนซึ่งปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้ลงนามในหนังสือดังกล่าว เกี่ยวกับเรื่องนี้ตนเองรู้สึกเสียใจจึงอยากขอโทษประชาชน และจากการที่ใช้ถ้อยคำอันไม่เหมาะสมดังกล่าว ขณะนี้ได้สั่งการให้ตั้งคณะกรรมการสอบหน่วยงานที่ร่างหนังสือแล้ว โดยจะทราบผลภายใน 7 วัน

ขอขอบคุณที่มา:news.sanook.com

โพสต์โดย : Wizz