Social :กระทรวงแรงงานเกาะกระแส 'บุพเพสันนิวาส' เปิดอบรมอาชีพบริการ 'ออเจ้า'

21 มี.ค. 61 06:00
กระทรวงแรงงานเกาะกระแส 'บุพเพสันนิวาส' เปิดอบรมอาชีพบริการ 'ออเจ้า'

กระทรวงแรงงานเกาะกระแส 'บุพเพสันนิวาส' เปิดอบรมอาชีพบริการ 'ออเจ้า'

กระทรวงแรงงานเกาะกระแส 'บุพเพสันนิวาส' 
เปิดอบรมอาชีพบริการ 'ออเจ้า'


นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า จากละคร “บุพเพสันนิวาส” ได้เกิดกระแสสมัยนิยม สืบสานความเป็นไทยขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดยแหล่งท่องเที่ยวที่กล่าวถึงในละคร มีนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติ เดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะโบราณสถานวัดเก่าในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอื่น ๆ ที่สำคัญของประเทศไทย เช่น สุโขทัย พิษณุโลก ลพบุรี นครศรีธรรมราช

เพื่อร่วมส่งเสริมความเป็นไทย และถือเป็นการสร้างรายให้เกิดขึ้นในท้องถิ่น จึงมอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดฝึกอบรมผลิตพนักงานบริการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ รวมถึงในสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการต่อยอดสร้างรายได้ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายเร่งด่วนของ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ด้านการยกระดับทักษะฝีมือแรงงาน ส่งเสริมการมีงานทำของคนทุกเพศ ทุกวัย

โดย กพร.มีเป้าหมายฝึกอบรมฝีมือแรงงาน 19,186 คน ดำเนินการไปแล้วกว่า 12,000 คน มีหลักสูตรรองรับการท่องเที่ยวกว่า 120 หลักสูตร แบ่งเป็นกลุ่มต่าง
ๆ อาทิ

สาขาช่างอุตสาหกรรมศิลป์ ได้แก่ หลักสูตรช่างเย็บตัดเสื้อผ้าบุรุษ-สตรี ที่เน้นการตัดเย็บชุดไทยเพื่อรองรับกระแสนิยมความเป็นไทยในขณะนี้

สาขาภาคบริการ ได้แก่ หลักสูตรการบริการโรงแรม ช่างแต่งผมบุรุษ-สตรี การทำขนมไทย นวดไทยและนวดเท้าเพื่อสุขภาพ

สาขาช่างก่อสร้าง ได้แก่ หลักสูตรการก่อสร้างบ้านดิน บ้านไม้ไผ่เพื่อการท่องเที่ยว การทำปูนปั้นม้านั่งไม้เทียม

สาขาช่างอุตสาหกรรมศิลป์ ได้แก่ หลักสูตรการออกแบบลายผ้าไหมอิงวัฒนธรรมท้องถิ่น การประดิษฐ์ของที่ระลึก เป็นต้น

ขอขอบคุณที่มา:money.sanook.com

โพสต์โดย : Wizz