Social :กระทรวงพาณิชย์ ผลักดัน ‘ข้าวเหนียวขาว – ดำ’ เจาะตลาดจีน

22 มี.ค. 61 06:00
กระทรวงพาณิชย์ ผลักดัน ‘ข้าวเหนียวขาว – ดำ’ เจาะตลาดจีน

กระทรวงพาณิชย์ ผลักดัน ‘ข้าวเหนียวขาว – ดำ’ เจาะตลาดจีน

กระทรวงพาณิชย์ ผลักดัน 
‘ข้าวเหนียวขาว – ดำ’ เจาะตลาดจีน


กระทรวงพาณิชย์ ผลักดันข้าวเหนียว เจาะตลาดจีน หลังพบความต้องการสูงขึ้นทั้ง ทำอาหาร – สีทาบ้าน

นางจันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (ทูตพาณิชย์) ในจีน สำรวจตลาดข้าวเหนียว เพื่อหาโอกาสในการผลักดันข้าวเหนียวไทยเข้าสู่ตลาดจีน โดยทูตพาณิชย์ที่เมืองหนานหนิงได้รายงานว่า แม้ปัจจุบันจีนจะสามารถผลิตข้าวเหนียวได้มากขึ้น แต่ยังต้องนำเข้าจากต่างประเทศ เพื่อป้อนให้กับความต้องการที่สูงขึ้น จึงถือเป็นโอกาสสำหรับการผลักดันการส่งออกข้าวเหนียวไทยเข้าสู่ตลาดจีนได้เพิ่มขึ้น

ปัจจุบันจีนได้นำข้าวเหนียวไปใช้ทำอาหาร เช่น บะจ่าง บัวลอย และอาหารอื่น ๆ โดยมักจะใช้มากในช่วงเทศกาลหรืองานประเพณีต่าง ๆ เช่น วันตรุษจีน วันไหว้บรรพบุรุษ เทศกาลแข่งเรือมังกร และใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและอื่น ๆ เช่น การผลิตสุรา และสีทาบ้าน เป็นต้น

สำหรับโอกาสในการขยายตลาดข้าวเหนียวไทยในจีน นอกจากการส่งออกในรูปของข้าวเหนียวขาวแล้ว ยังพบว่า ข้าวเหนียวดำ เริ่มเป็นที่นิยมนำไปใช้เพิ่มมากขึ้น เพราะมีสีและสารอาหารสูงกว่าข้าวเหนียวปกติ ส่งผลดีต่อสุขภาพ จะผลักดันการส่งออกข้าวเหนียวดำเข้าสู่ตลาดจีน และเร่งประชาสัมพันธ์ให้ชาวจีนรู้จักข้าวเหนียวดำมากขึ้น

นอกจากนี้ จะผลักดันข้าวเหนียวเป็นวัตถุดิบในการผลิตสีทาบ้าน ซึ่งปัจจุบันได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น เพราะเป็นสีที่ปราศจากสารเคมี เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากตลาดวัสดุก่อสร้าง หากส่งเสริมให้ส่งออกได้ จะทำให้ความต้องการข้าวเหนียวเพิ่มขึ้นอีก

ทั้งนี้ ในปี 2559 จีนนำเข้าข้าวเหนียวจากต่างประเทศรวม 839,261 ตัน มูลค่า 475 ล้านดอลลาร์ โดยนำเข้าจากเวียดนามเป็นหลัก 802,420 ตัน มูลค่า 436 ล้านดอลลาร์ รองลงมา คือ ไทย 33,201 ตัน มูลค่า 33 ล้านดอลลาร์ ลาว 2,926 ตัน มูลค่า 1.99 ล้านดอลลาร์ และญี่ปุ่น 139 ตัน มูลค่า 1.77 ล้านดอลลาร์

ขณะที่ไทยส่งออกข้าวเหนียวไปยังตลาดโลกปี 2560 มูลค่า 4,454 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8% จากช่วงเดียวกันของปี 2559 ทั้งนี้ ตลาดข้าวเหนียวหลักของไทย คือ จีน มูลค่าส่งออก 1,683 ล้านบาท ตามด้วย สหรัฐ 603 ล้านบาท, มาเลเซีย 325 ล้านบาท, ลาว 201 ล้านบาท, เวียดนาม 185 ล้านบาท

ข้าวเหนียวดำ (Black Sticky Rice) พบว่ามีการปลูกมากในภาคเหนือ และภาคอีสาน นิยมนำมาทำของหวาน เช่น ข้าวเหนียวดำกะทิ หรือ ข้าวหลาม

ขอขอบคุณที่มา:news.sanook.com

โพสต์โดย : Wizz